Văn bản Hợp nhất về Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 124 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
01

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

Xác thực: 16/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
02

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

Xác thực: 16/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
03

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

Xác thực: 14/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
04

Văn bản hợp nhất 35/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thủy Lợi

Xác thực: 07/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
05

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BNNPTNT năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Xác thực: 26/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2020
06

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thủy lợi

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
07

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Đê điều

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2020
08

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y

Xác thực: 27/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
09

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Xác thực: 25/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2020
10

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Xác thực: 21/01/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
11

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Xác thực: 04/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
12

Văn bản hợp nhất 58/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản

Xác thực: 22/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
13

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BNNPTNT năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện

Xác thực: 11/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2020
14

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

Xác thực: 05/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
15

Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Xác thực: 11/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
16

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu

Xác thực: 23/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
17

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Xác thực: 16/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2019
18

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Xác thực: 07/03/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
19

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

Xác thực: 31/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2019
20

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen

Xác thực: 22/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
Vui lòng đợi