Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 1.783 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
1721

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1858:1986 Trứng gà tươi - Thương phẩm

Ban hành: 30/12/2008
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
1722

Tiêu chuẩn ngành TCN 12:2007 Thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp - Quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia

Ban hành: 30/08/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2020
1723

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6599:2007 Thức ăn chăn nuôi - Xác định bán định lượng aflatoxin B1 - Phương pháp sắc ký lớp mỏng

Ban hành: 08/05/2007
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2020
1724

Tiêu chuẩn ngành 28TCN 223:2005 Lưới chụp mực - Kỹ thuật khai thác

Ban hành: 09/08/2005
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2020
1725

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7015-1:2002 ISO 11680-1:2000 Máy dùng trong lâm nghiệp - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử đối với máy cắt cành có động cơ lắp trên cần nối - Phần 1: Cụm thiết bị lắp với động cơ đốt trong

Ban hành: 19/08/2002
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2020
1726

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5008:1989 Soài - Hướng dẫn bảo quản

Ban hành: 27/12/1989
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2020
1727

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4805:1989 ISO 5061-1983 Thức ăn chăn nuôi - Phương pháp xác định vỏ hạt thầu dầu bằng kính hiển vi

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
1728

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6507-2:2019 ISO 6887-2:2017 Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật - Phần 2: Các nguyên tắc cụ thể để chuẩn bị các mẫu thịt và sản phẩm thịt

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2020
1729

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 155:2005 Công trình thuỷ lợi - Yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị máy bơm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
1730

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7511:2005 Quy phạm thực hành chiếu xạ tốt để diệt côn trùng trong các loại quả tươi

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
1731

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 660:2005 Phân bón - Phương pháp xác định kẽm tổng số bằng phép đo phổ hấp thụ nguyên tử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
1732

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 132:2005 Đất xây dựng công trình thuỷ lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng tan rã của đất trong phòng thí nghiệm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
1733

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 648:2005 Tiêu chuẩn rau quả - Măng tre tự nhiên đóng hộp - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
1734

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 647:2005 Tiêu chuẩn rau quả - Dưa chuột tươi cho chế biến - Yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
1735

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7509:2005 Quy phạm thực hành chiếu xạ tốt để diệt côn trùng trong các loại hạt ngũ cốc

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
1736

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 609:2005 Tiêu chuẩn rau quả - Dứa lạnh đông nhanh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
1737

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 611:2005 Tiêu chuẩn rau quả - Ngô ngọt nguyên hạt lạnh đông nhanh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
1738

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 607:2005 Tiêu chuẩn rau quả - Măng tre tươi - Nguyên liệu cho chế biến

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
1739

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 613:2005 Tiêu chuẩn rau quả - Quy trình chế biến vải lạnh đông nhanh

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2020
1740

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1525:1986 Thức ăn chăn nuôi - Phương pháp xác định hàm lượng phốt pho

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2020
Vui lòng đợi