Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 1.332 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
1321

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3948:1984 Cam quả tươi xuất khẩu-Phương pháp thử

Ban hành: 17/09/1984
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2017
1322

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8560:2010 Phân bón-Phương pháp xác định kali hữu hiệu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2018
1323

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12452:2018 Thịt và sản phẩm thịt - Xác định dư lượng fenbendazol - Phương pháp sắc ký lỏng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
1324

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12271-1:2018 Giống cá nước lạnh - Yêu cầu kỹ thuật - Phần 1: Cá Tầm

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
1325

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12195-2-3:2018 Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Claviceps africana Frederickson, Mantle & De Milliano

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2019
1326

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12271-2:2018 Giống cá nước lạnh - Yêu cầu kỹ thuật - Phần 2: Cá hồi vân

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2019
1327

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12571:2018 Công trình thủy lợi thành phần nội dung công tác khảo sát, tính toán thủy văn trong giai đoạn lập dự án và thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2019
1328

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12399:2018 Mật ong - Xác định độ pH, độ axit tự do, độ axit lacton và độ axit tổng số bằng phép chuẩn độ đến điểm tương đương

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2019
1329

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 1858:2018 Trứng gà

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2019
1330

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12317:2018 Công trình đê điều - Đánh giá an toàn đê sông

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2020
1331

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6404:2016 ISO 7218:2007 with amendment 1:2013 Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi-Yêu cầu chung và hướng dẫn kiểm tra vi sinh vật

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
1332

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8302:2009 Quy hoạch phát triển thủy lợi-Quy định chủ yếu về thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2018
Vui lòng đợi