Văn bản UBND lĩnh vực Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 1.321 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
1201

Quyết định 36/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015

Ban hành: 10/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2011
1202

Quyết định 2441/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 17/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2011
1203

Quyết định 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất sản phẩm gỗ nội thất trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 13/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2021
1204

Quyết định 2097/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2011
1205

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản thời điểm 01/07/2011 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2011
1206

Quyết định 1865/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2011
1207

Quyết định 140/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 22/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2021
1208

Quyết định 18/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 07/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2015
1209

Quyết định 15/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010- 2020

Ban hành: 18/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2011
1210

Chỉ thị 11/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường các biện pháp bảo tồn, phát triển bền vững Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ

Ban hành: 18/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2011
1211

Quyết định 17/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án Quản lý bảo vệ, phát triển các loại rừng và cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025

Ban hành: 18/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2011
1212

Chỉ thị 10/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường các biện pháp phòng trừ rầy nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa năm 2011 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 17/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2011
1213

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2015

Ban hành: 09/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2011
1214

Quyết định 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão tỉnh Long An

Ban hành: 01/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
1215

Chỉ thị 07/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phồ Hồ Chí Minh về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 01/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2011
1216

Quyết định 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh giá nước sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 28/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2011
1217

Quyết định 959/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chi tiết chỉ giới thoát lũ trên tuyến sông Đà, sông Hồng, sông Đuống

Ban hành: 28/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2011
1218

Chỉ thị 04/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2011

Ban hành: 10/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2011
1219

Quyết định 369/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Đơn giá cây trồng, vật nuôi; Đơn giá nhà ở, công trình kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 30/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2016
1220

Quyết định 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố

Ban hành: 28/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2011
Vui lòng đợi