Văn bản UBND lĩnh vực Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 1.074 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
21

Quyết định 47/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc quy định khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 31/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
22

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc bãi bỏ Quyết định 05/2019/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

Ban hành: 30/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
23

Quyết định 33/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định quy mô thủy lợi nội đồng và vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 30/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2021
24

Quyết định 3147/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giống thủy hải sản, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 30/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
25

Quyết định 3148/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giống gia súc, gia cầm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 30/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
26

Kế hoạch 217/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản năm 2021 tỉnh Phú Yên

Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
27

Kế hoạch 218/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc phòng, chống bệnh dại năm 2021 tỉnh Phú Yên

Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
28

Công văn 3306/UBND-KTTC của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh vụ Đông Xuân năm 2020-2021, vụ Hè Thu năm 2021

Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
29

Chỉ thị 52/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
30

Quyết định 5346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt "Chương trình Phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
31

Kế hoạch 216/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi năm 2021 tỉnh Phú Yên

Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
32

Chỉ thị 29/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò và các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
33

Kế hoạch 220/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc phòng, chống dịch bệnh tai xanh ở lợn năm 2021 tỉnh Phú Yên

Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2020
34

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đến năm 2030

Ban hành: 29/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2021
35

Quyết định 27/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2030

Ban hành: 24/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2021
36

Quyết định 4126/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp và lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 24/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2020
37

Quyết định 36/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030

Ban hành: 23/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2020
38

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 22/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2020
39

Quyết định 3752/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 22/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2020
40

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển tại tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 21/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2020
Vui lòng đợi