Văn bản UBND lĩnh vực Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 1.244 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
21

Quyết định 2733/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành đơn giá hoạt động phân tích kiểm nghiệm và đánh giá, chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp, vật tư nông nghiệp của Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội

Ban hành: 24/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2021
22

Quyết định 19/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 23/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2021
23

Quyết định 1342/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố bãi bỏ Danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý xây dựng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2021
24

Quyết định 1199/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực: Lâm nghiệp, Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2021
25

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định về bồi thường thiệt hại cây trồng và vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 18/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2021
26

Công văn 1950/UBND-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Ban hành: 16/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
27

Chỉ thị 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
28

Quyết định 2629/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố tình huống khẩn cấp sự cố sạt lở chân đê thượng lưu đê hữu Đáy, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2021
29

Quyết định 2590/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2021
30

Kế hoạch 146/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm Thành phố Hà Nội năm 2021

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
31

Công điện 02/CĐ-CT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2021
32

Quyết định 1211/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiêp, lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 11/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2021
33

Kế hoạch 60/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh Đắk Lắk về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 08/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
34

Quyết định 9/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 08/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2021
35

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật

Ban hành: 08/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2021
36

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật

Ban hành: 07/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2021
37

Công văn 1692/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động mua bán, trao đổi, chuyển nhượng hoa lan đột biến

Ban hành: 01/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
38

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 01/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2021
39

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 31/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2021
40

Quyết định 1947/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ban hành: 27/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2021
Vui lòng đợi