Văn bản UBND lĩnh vực Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 1.321 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
1161

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định về xác định tài sản và chính sách bồi thường tài sản là rừng trên đất lâm nghiệp khi thực hiện thu hồi rừng và đất lâm nghiệp của các tổ chức, cá nhân để giao cho các hộ tái định cư tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 02/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2019
1162

Quyết định 1578/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

Ban hành: 18/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2012
1163

Quyết định 08/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Phan Thiết" dùng cho sản phẩm nước mắm

Ban hành: 03/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2019
1164

Quyết định 1127/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt "Đề án phát triển một số loại cây ăn quả giá trị kinh tế cao Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012 - 2016"

Ban hành: 13/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2012
1165

Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường các biện pháp phòng trừ rầy nâu và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa năm 2012 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 13/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2012
1166

Quyết định 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ban hành: 13/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2019
1167

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và cây phân tán năm 2012

Ban hành: 13/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2012
1168

Quyết định 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc bổ sung giá cây cao su tại Bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định 204/2010/QĐ-UBND ngày 04/03/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 02/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2016
1169

Quyết định 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 27/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2016
1170

Chỉ thị 04/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 18/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2012
1171

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi thủy sản; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2012

Ban hành: 15/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2012
1172

Quyết định 509/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Chương trình quản lý bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015

Ban hành: 03/02/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2012
1173

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định một số nội dung cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 30/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2015
1174

Quyết định 75/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ban hành: 30/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2017
1175

Quyết định 55/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 30/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
1176

Quyết định 5978/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm Thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2011
1177

Quyết định 43/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc quy định đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu trong công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 21/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2019
1178

Chỉ thị 23/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2011 - 2012 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 20/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2011
1179

Quyết định 33/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt bão trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 20/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2017
1180

Quyết định 54/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 20/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2017
Vui lòng đợi