Văn bản UBND lĩnh vực Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 1.074 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
981

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2011
982

Quyết định 5765/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc duyệt Đề án quy hoạch sản xuất muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (huyện cần Giờ) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Ban hành: 20/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2010
983

Quyết định 35/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 07/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2015
984

Quyết định 55/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 17/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2015
985

Chỉ thị 21/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2010 - 2011 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2010
986

Chỉ thị 20/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2010 - 2011 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 25/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2010
987

Chỉ thị 15/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc tổ chức thực hiện Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/04/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Ban hành: 14/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2015
988

Quyết định 37/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 30/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2016
989

Quyết định 18/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định phân loại đê và hành lang bảo vệ đê đối với các tuyến đê cấp IV, cấp V của tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 28/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2018
990

Chỉ thị 18/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tập trung chỉ đạp phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa mùa 2010

Ban hành: 06/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2010
991

Quyết định 3794/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Tổ chức, hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2010
992

Quyết định 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc điều chỉnh đơn giá bồi thường cây trúc, lục bình

Ban hành: 23/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2017
993

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Tai Xanh ở lợn

Ban hành: 22/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2010
994

Quyết định 1323/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định vị trí cống đầu kênh và mức trần thu phí dịch vụ thủy nông nội đồng

Ban hành: 22/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2019
995

Quyết định 646/QĐ-CTUBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản

Ban hành: 29/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
996

Chỉ thị 08/2010/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường các biện pháp phòng trừ rầy nâu và bệnh vàng lùn - lùn xoắn hại lúa năm 2010 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2010
997

Quyết định 204/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 04/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2016
998

Quyết định 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án thống nhất quản lý rừng phòng hộ môi trường, Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ

Ban hành: 29/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2010
999

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 19/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2016
1000

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Bảng giá cây trồng và vật nuôi trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 19/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2015
Vui lòng đợi