Danh mục

Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 7.276 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
6941

Thông tư 81/2001/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện công tác nghiệm thu thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư các dự án thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp

Ban hành: 09/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2018
6942

Quyết định 77/2001/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định trình tự xây dựng kế hoạch phát triển Nông nghiệp và nông thôn hàng năm

Ban hành: 27/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
6943

Quyết định 76/2001/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án bảo tồn, khôi phục và sử dụng rừng ở các vùng núi Việt Nam do Quỹ sáng kiến Đác Uyn của Vương Quốc Anh viện trợ không hoàn lại

Ban hành: 23/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
6944

Quyết định 75/2001/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án "Bảo tồn vượn đen tại vùng tây bắc Việt Nam" do quỹ Margot Mash, Mỹ và Tổ chức bảo tồn động vật, thực vật hoang dã quốc tế (FFI) - Chương trình Đông Dương đồng tài trợ

Ban hành: 23/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
6945

Quyết định 873/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án phát triển chè và cây ăn quả sử dụng vốn vay của ngân hàng phát triển châu Á

Ban hành: 23/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
6946

Quyết định 74/2001/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ sung 09 loại phân bón vào "Danh mục các loại phân bón được sử dụng và lưu thông ở Việt Nam"

Ban hành: 10/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
6947

Thông tư liên tịch 56/2001/TTLT-BTC-BTS của Bộ Tài chính và Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính các dự án khuyến khích phát triển giống thuỷ sản do ngân sách nhà nước bảo đảm

Ban hành: 09/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
6948

Thông tư 72/2001/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005

Ban hành: 09/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2006
6949

Quyết định 494/2001/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế đăng kiểm tàu cá, đăng ký tàu và thuyền viên

Ban hành: 15/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2006
6950

Thông tư 41/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001 theo Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP

Ban hành: 12/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
6951

Thông tư 01/2001/TT-BTS của Bộ Thủy sản về việc sửa đổi điểm a, Khoản 6 trong TTLT số 04/1998/TTLT/TS-KHĐT-TC-NHNN ngày 17/12/1998 hướng dẫn việc quản lý và sử dụng vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch NN cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ

Ban hành: 08/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
6952

Quyết định 91/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển hạng khu bảo tồn thiên nhiên Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thành Vườn quốc gia Phú Quốc

Ban hành: 08/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
6953

Thông tư 62/2001/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp về việc hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005

Ban hành: 05/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2006
6954

Công văn 1520/TS-BVNL của Bộ Thuỷ sản về việc xuất khẩu các mặt hàng thuỷ sản thuộc danh mục quản lý của Cites

Ban hành: 30/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
6955

Quyết định 425/2001/QĐ-BTS về việc ban hành Quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản

Ban hành: 25/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
6956

Quyết định 58/2001/QĐ/BNN-KNKL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu, Danh mục giống cây trồng, giông vật nuôi được nhập khẩu

Ban hành: 23/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
6957

Thông báo 36/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về định hướng và những giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp trong tình hình mới

Ban hành: 23/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
6958

Quyết định 344/2001/QĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về quản lý xuất nhập khẩu hàng thuỷ sản chuyên ngành thời kỳ 2001-2005

Ban hành: 02/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2006
6959

Nghị định 13/2001/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hộ giống cây trồng mới

Ban hành: 20/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
6960

Thông tư 47/2001/TT-BNN-CS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Quyết định số 28/2001/QĐ-TTg, ngày 9/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ "về chính sách đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh"

Ban hành: 19/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
Vui lòng đợi