Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Có tất cả 6.405 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
6301

Quyết định 380/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức ngày lâm nghiệp Việt Nam 28 tháng 11 hàng năm

Ban hành: 28/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
6302

Quyết định 348/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Liên hiệp lâm - công nghiệp Sông Hiếu do Bộ Lâm nghiệp quản lý cho Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An quản lý

Ban hành: 09/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6303

Quyết định 329/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao các Nông trường, Lâm trường cho địa phương quản lý

Ban hành: 27/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
6304

Quyết định 613 QĐ/ĐĐ của Bộ Thủy lợi về biện pháp xử lý kỹ thuật bước hai việc vi phạm Pháp lệnh về Đê điều ở đoạn đê Yên Phụ-Nhật Tân (Hà Nội) đối với nhà từ hai tầng trở xuống (đợt 1)

Ban hành: 15/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6305

Quyết định 274/TT của Thủ tướng Chính phủ về xử lý bước 2 các vi phạm Pháp lệnh về đê điều ở Hà Nội

Ban hành: 05/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6306

Quyết định 184/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư dự án "Khôi phục và phát triển thuỷ lợi khu vực miền Trung và thành phố Hồ Chí Minh"

Ban hành: 27/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6307

Quyết định 173/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức ngày truyền thống ngành Thủy sản 1-4 hàng năm

Ban hành: 18/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
6308

Quyết định 164/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khuyến lâm từ năm 1995 - 2000

Ban hành: 16/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
6309

Quyết định 158/TTg của Thủ tướng Chính phủ của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp xử lý các vi phạm Pháp lệnh về đê điều ở Hà Nội

Ban hành: 16/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6310

Nghị định 22/CP của Chính phủ về việc ban hành Bản quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng

Ban hành: 09/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
6311

Quyết định 73/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng rừng phòng hộ đầu nguồn công trình thuỷ lợi AYun Hạ (tỉnh Gia Lai)

Ban hành: 04/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6312

Quyết định 774-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng cơ bản công trình thuỷ lợi Thạch Nham

Ban hành: 21/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6313

Quyết định 772-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng cơ bản công trình thuỷ lợi sông Quao

Ban hành: 21/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6314

Quyết định 777-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng cơ bản công trình thuỷ lợi AYun Hạ

Ban hành: 21/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6315

Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch động - thực vật

Ban hành: 10/12/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
6316

Thông tư 82-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/CP ngày 8-8-1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích

Ban hành: 07/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
6317

Chỉ thị 528-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm nuôi và trừ diệt ngay loại ốc bươu vàng

Ban hành: 29/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
6318

Công văn 4785/KTN của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiêt về Chương trình 327

Ban hành: 29/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
6319

Quyết định 415-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thanh tra bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Ban hành: 10/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
6320

Thông tư 06-LN/KL của Bộ Lâm nghiệp hướng dẫn thi hành Nghị định 02/CP ngày 15/1/1994 về giao đất lâm nghiệp

Ban hành: 18/06/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi