Điểm mới Luật Cán bộ công chức sửa đổi 2019

Lọc bài viết theo:

Vẫn kỷ luật công chức đã nghỉ hưu: Đã hết thời hạ cánh an toàn 25/11/2019

Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức vào chiều ngày 25/11/2019.

Chính thức bỏ chế độ biên chế suốt đời với viên chức từ 01/7/2020 25/11/2019

Để chấn chỉnh tránh tình trạng chây ỳ, lười đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được Quốc hội thông qua chiều ngày 25/11/2019 có nhiều điểm thay đổi mới.

Thông qua Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 25/11/2019

Chiều ngày 25/11/2019, sau nhiều lần thảo luận và góp ý, Quốc hội đã chính thức biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức với 426/454 đại biểu tán thành, chiếm 88,2% tổng số đại biểu Quốc hội.