Điểm mới Luật Cán bộ công chức sửa đổi 2019

Lọc bài viết theo:

Tổng hợp các trường hợp viên chức bị cắt Hợp đồng làm việc 10/04/2020

Hợp đồng làm việc là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của viên chức bên cạnh lương, thưởng. Trong đó, việc viên chức bị cắt Hợp đồng làm việc khi Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 chính thức có hiệu lực đang được khá nhiều người quan tâm.

Không được "viên chức suốt đời" dù trúng tuyển trước 01/7/2020? 08/04/2020

Khi Luật Viên chức sửa đổi có hiệu lực, Hợp đồng làm việc của viên chức sẽ có nhiều thay đổi. Vậy với viên chức được tuyển dụng trước 01/7/2020, Luật sửa đổi quy định thế nào?

Ngạch công chức là gì? Ngạch công chức được quy định thế nào? 08/04/2021

Từ 01/7/2020, khi Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14 có hiệu lực, nhiều quy định về công chức cũng chính thức được áp dụng. Một trong số đó là quy định về ngạch công chức.

Từ 01/7/2020, 4 trường hợp viên chức bị kỷ luật “bất cứ lúc nào” 06/03/2020

Một trong những điểm mới nổi bật được bổ sung tại Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 là thêm 4 trường hợp không áp dụng thời hiệu kỷ luật viên chức.

Thêm hình thức kỷ luật công chức không hoàn thành nhiệm vụ 02/03/2020

Luật Cán bộ, công chức sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 tới đây. Kéo theo đó là nhiều quy định về việc kỷ luật công chức cũng được sửa đổi, bổ sung, đặc biệt là về kỷ luật công chức không hoàn thành nhiệm vụ.

Từ tháng 7 tới, công chức phải kiểm định chất lượng đầu vào? 26/02/2020

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức năm 2008 đã mang đến nhiều thay đổi lớn với công chức. Một trong số những thay đổi đó là phải kiểm định chất lượng đầu vào khi tuyển dụng công chức.

5 điểm mới về hợp đồng làm việc của viên chức từ 01/7/2020 24/02/2020

Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 sắp có hiệu lực ngày 01/7/2020 đã bổ sung thêm nhiều quyền, nghĩa vụ của viên chức. Đặc biệt, các quy định về hợp đồng làm việc của đối tượng này cũng có nhiều điểm mới.

Thêm trường hợp viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc 21/02/2020

Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 sắp có hiệu lực vào ngày 01/7/2020 tới đây có bổ sung thêm nhiều quy định mới, mang lại quyền lợi cho viên chức. Trong đó có bổ sung thêm trường hợp viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc.

10 Nghị định về cán bộ, công chức, viên chức sắp hết hiệu lực 07/02/2020

Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 69/QĐ-BNV về Kế hoạch xây dựng các Nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Có 7 Nghị định hướng dẫn Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức sửa đổi  08/01/2020

Ngày 06/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 24/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

Từ 01/7/2020, những ai được gọi là công chức? 01/01/2020

Mới đây, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung. Vậy khi luật mới có hiệu lực vào ngày 01/7/2020, bộ phận công chức có gì thay đổi không?

Từ 01/7/2020 sẽ có thêm ngạch công chức mới 26/12/2019

Ngạch công chức và việc bổ nhiệm vào ngạch công chức là một trong những nội dung mới được bổ sung tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi.

Nhiều điều kiện mới với người thi nâng ngạch công chức 24/12/2019

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi nâng ngạch công chức là một trong nội dung được điều chỉnh tại Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019, được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2019.

Công chức bị kỷ luật vẫn được bổ nhiệm lại từ 01/7/2020? 23/12/2019

Luật Cán bộ, công chức sửa đổi chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 có rất nhiều điểm mới nổi bật. Một trong số đó là quy định về việc xử lý công chức bị kỷ luật.

Quy định mới về nâng ngạch công chức từ 01/7/2020 20/12/2019

Bên cạnh những quy định mới về tuyển dụng công chức, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi số 52/2019/QH14 cũng có nhiều quy định mới về nâng ngạch với đối tượng này.

Video: Thay đổi về quyền lợi của công chức, viên chức khi có Luật mới 19/12/2019

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được áp dụng vào tháng 7 năm tới tác động đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, và viên chức. Theo đó, nhiều thay đổi liên quan trực tiếp đến quyền lợi các đối tượng này.

Sắp tới, viên chức vẫn được nghỉ hưu khi đang bị kỷ luật 19/12/2019

Ngoài nội dung về chế độ hợp đồng với viên chức, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi số 52/2019/QH14 còn có nhiều quy định mới về việc giải quyết viên chức đang bị kỷ luật.

Đã cập nhật Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi 12/12/2019

Ngày 25/11/2019, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14 với nhiều điểm đáng chú ý.

Infographic: Các loại hợp đồng làm việc của viên chức theo quy định mới 30/11/2019

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã chính thức được Quốc hội thông qua. Nội dung nổi bật của Luật này là quy định mới về các loại hợp đồng làm việc của viên chức. 

580.000 người không còn là công chức theo Luật mới 13/12/2019

Hiện nay, cả nước có khoảng 580.000 là công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập. Sắp tới đây, khi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi có hiệu lực thì đối tượng này sẽ có ảnh hưởng gì không?