Văn bản UBND lĩnh vực Lĩnh vực khác

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 736 văn bản: Lĩnh vực khác
701

Quyết định 62/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em thành phố

702

Chỉ thị 12/2002/CT-UB-VX của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động không hút thuốc lá

704
705
706

Quyết định 74/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc kết thúc hoạt động của liên hiệp xí nghiệp xe đạp xe máy Hà Nội

707

Quyết định 51/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập trung tâm tiết kiệm năng lượng thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc sở khoa học công nghệ và môi trường thành phố

708

Quyết định 62/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc nâng cao cấp đoàn chèo Hà Nội thành Nhà hát chèo Hà Nội

709

Quyết định 38/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2002

710

Quyết định 58/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết điều chỉnh dải đất phía Nam ven đường đại Cổ Việt, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội, tỷ lệ 1/500

711

Chỉ thị 18/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà nội về việc kiểm tra, kiểm soát thuốc lá điếu nhập lậu lưu thông trên địa bàn thành phố

712

Quyết định 57/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Đông Anh giai đoạn 2001 - 2010

713

Chỉ thị 07/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức thi hành pháp lệnh luật sư năm 2001 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

714

Quyết định 54/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện chương trình 12 Tr - TU thành phố Hà Nội

715

Quyết định 53/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ, đường 2 bên sông Tô Lịch đoạn từ cầu Mọc đến sông Nhuệ, tỷ lên 1/500

716

Quyết định 52/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc chuyển giao công ty cơ giới xây dựng Đông Anh thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Đông Anh sang Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội quản lý

717

Quyết định 51/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn điều lệ hội in Hà Nội

718
719

Chỉ thị 12/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và tiêm phòng bệnh nở mồm, long móng gia súc trên địa bàn thành phố Hà Nội