Văn bản Hợp nhất về Lao động-Tiền lương

Có tất cả 50 văn bản: Lao động-Tiền lương
21

Văn bản hợp nhất 52/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Bộ luật Lao động

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2019
22

Văn bản hợp nhất 4947/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Nghị định quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Xác thực: 22/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2018
23

Văn bản hợp nhất 4876/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Xác thực: 19/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
24

Văn bản hợp nhất 4753/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

Xác thực: 12/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2018
25

Văn bản hợp nhất 4759/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Xác thực: 12/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2018
26

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNV năm 2018 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Xác thực: 06/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2018
27

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Xác thực: 23/03/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
28

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2017 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định thủ tục cấp, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải

Xác thực: 29/09/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
29

Văn bản hợp nhất 3969/VBHN-BLĐTBXH năm 2017 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Xác thực: 19/07/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2017
30

Văn bản hợp nhất 06/NĐHN-BQP năm 2013 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Nghị định quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ

Xác thực: 24/06/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
31

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BQP năm 2017 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Quyết định về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong Quân đội

Xác thực: 03/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
32

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2016 do Bộ Nội Vụ ban hành hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Xác thực: 17/10/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2017
33

Văn bản hợp nhất 3875/VBHN-BLĐTBXH năm 2016 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Chạm khắc đá; Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lo; Lái tàu đường sắt; Thông tin tín hiệu đường sắt; Điều hành chạy tàu hỏa; Gò; Luyện gang; Luyện thép; Công nghệ cán, kéo kim loại; Công nghệ sơn tàu thủy

Xác thực: 06/10/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
34

Văn bản hợp nhất 3874/VBHN-BLĐTBXH năm 2016 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc; Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Xây dựng cầu đường bộ; Nguội sửa chữa máy công cụ; Kỹ thuật máy nông nghiệp; Sửa chữa máy thi công xây dựng; Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy thi công mặt đường; Cơ điện nông thôn; Xử lý nước thải công nghiệp; Chế biến thực phẩm; Chế biến và bảo quản thủy sản; Trồng cây công nghiệp; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Lâm sinh; Khai thác, đánh bắt hải sản; Thú y; Hướng dẫn du lịch; Điều khiển phương tiện thủy nội địa; Khai thác máy tàu thủy

Xác thực: 06/10/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
35

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA năm 2016 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Thông tư quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm trong Công an nhân dân

Xác thực: 24/06/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
36

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2015 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Bộ luật Lao động

Xác thực: 31/12/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
37

Văn bản hợp nhất 4756/VBHN-BLĐTBXH năm 2015 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Xác thực: 19/11/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
38

Văn bản hợp nhất 724/VBHN-BLĐTBXH năm 2015 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ -Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Xác thực: 10/03/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
39

Văn bản hợp nhất 678/VBHN-BLĐTBXH năm 2015 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định về việc thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011-2013

Xác thực: 02/03/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
40

Văn bản hợp nhất 10/TLHN-BQP năm 2014 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 68/2007/NĐ-CP ngày 19/04/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân

Xác thực: 26/11/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
Vui lòng đợi