Văn bản Luật Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 730 văn bản: Khoa học-Công nghệ
701

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 101:2016/BTTTT Pin lithium cho các thiết bị cầm tay

Ban hành: 17/03/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2017
702

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 86:2015/BTTTT Tương thích điện từ đối với các thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM và DCS

Ban hành: 27/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2017
703

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11689-2:2016 ISO/IEC 14443-2:2016 Thẻ định danh-Thẻ mạch tích hợp không tiếp xúc-Thẻ cảm ứng-Phần 2: Giao diện tín hiệu và công suất tần số radio

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2017
704

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11689-1:2016 ISO/IEC 14443-1:2016 Thẻ định danh-Thẻ mạch tích hợp không tiếp xúc-Thẻ cảm ứng-Phần 1: Đặc tính vật lý

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2017
705

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11495-3:2016 ISO/IEC 9797-2:2011 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Mã xác thực thông điệp (MAC)-Phần 3: Cơ chế sử dụng hàm băm phổ biến

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2017
706

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11523-6:2016 ISO/IEC 24752-6:2014 Công nghệ thông tin-Giao diện người sử dụng-Bộ điều khiển từ xa phổ dụng-Phần 6: Tích hợp dịch vụ web

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2017
707

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11393-2:2016 ISO/IEC 13888-2:2010 Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Chống chối bỏ-Phần 2: Các cơ chế sử dụng kỹ thuật đối xứng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
708

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11523-3:2016 Công nghệ thông tin-Giao diện người sử dụng-Bộ điều khiển từ xa phổ dụng-Phần 3: Khuôn mẫu trình bày

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2017
709

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11737-2:2016 ISO 8253-2:2009 Âm học-Phương pháp đo thính lực-Phần 2: Phép đo thính lực trong trường âm với âm đơn và các tín hiệu thử dải hẹp

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
710

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11737-1:2016 ISO 8253-1:2010 Âm học-Phương pháp đo thính lực-Phần 1: Phép đo thính lực bằng âm đơn truyền qua xương và không khí

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
711

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11737-3:2016 ISO 8253-3:2012 Âm học-Phương pháp đo thính lực-Phần 3: Phép đo thính lực bằng giọng nói

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
712

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5204:1994 Quản lý chất lượng và các yếu tố của hệ chất lượng-Hướng dẫn chung

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2017
713

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10758-6:2016 ISO 18589-6:2009 Đo hoạt độ phóng xạ trong môi trường-Đất-Phần 6: Đo tổng hoạt độ alpha và tổng hoạt độ beta

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
714

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11818:2017 An toàn hệ thống bảo mật DNS (DNSSEC)-Thay đổi giao thức

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
715

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10906-3:2017 Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6)-Sự phù hợp của giao thức-Phần 3: Kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật IPv6

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2017
716

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10176-8-14:2018 ISO/IEC 29341-8-14:2008 Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị UPnP - Phần 8-14: Giao thức điều khiển thiết bị internet gateway - Dịch vụ cấu hình liên kết cáp mạng diện rộng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
717

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7878-1:2008 ISO 1996-1:2003 Âm học-Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường-Phần 1: Các đại lượng cơ bản và phương pháp đánh giá

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2018
718

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7790-10:2008 ISO 2859-10:2006 Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính-Phần 10: Giới thiệu bộ TCVN 7790 (ISO 2859) về lấy mẫu để kiểm tra định tính

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2018
719

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7626:2008 ISO/IEC 15416:2000 Công nghệ thông tin-Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động-Yêu cầu kỹ thuật đối với kiểm tra chất lượng in mã vạch-Mã vạch một chiều

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2018
720

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12210:2018 ISO/IEC TR 19791:2010 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Đánh giá an toàn hệ thống vận hành

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2020
Vui lòng đợi