Tra cứu Công văn về Khiếu nại-Tố cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 159 văn bản: Khiếu nại-Tố cáo
01

Thông báo 12/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc giải quyết khiếu nại về Dự án cảng Tổng hợp và Container Cái Mép Hạ tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
02

Công văn 3817/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về khiếu nại trong năm 2022

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Khiếu nại-Tố cáo Tải về
03

Quy định 3408/QyĐ-BQP của Bộ Quốc phòng chế độ báo cáo, trao đổi, cung cấp thông tin về công tác nội chính, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trong Bộ Quốc phòng

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Khiếu nại-Tố cáo, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
04

Kế hoạch 1542/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về khiếu nại trong năm 2022

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
05

Công văn 2314/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về báo cáo các vướng mắc thực tế thực hiện Quy trình, Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Khiếu nại-Tố cáo Tải về
06

Công văn 2179/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Khiếu nại-Tố cáo Tải về
07

Công văn 805/BHXH-TTKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
08

Công văn 882/TTCP-TTTT của Thanh tra Chính phủ về việc cung cấp Tài khoản, Mật khẩu sử dụng phần mềm Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Khiếu nại-Tố cáo, Thông tin-Truyền thông Tải về
09

Công văn 469/BHXH-TTKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Lĩnh vực: Bảo hiểm, Khiếu nại-Tố cáo Tải về
10

Công văn 1452/TTCP-KHTH của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài

Lĩnh vực: Hành chính, Khiếu nại-Tố cáo Tải về
11

Kế hoạch 564/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ kiểm tra, theo dõi, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Hành chính, Khiếu nại-Tố cáo Tải về
12

Công văn 14348/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc khiếu nại trị giá tính thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Khiếu nại-Tố cáo Tải về
13

Công văn 1730/BHXH-KT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
14

Thông báo 370/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 18/05/2012

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
15

Công văn 5522/VPCP-VI của Văn phòng Chính phủ về việc liên quan đến dược sỹ Trần Thị Kiều Oanh (tỉnh Bình Phước)

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
16

Công văn 1972/BHXH-KT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
17

Thông báo 85/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
18

Công văn 2695/TTCP-VP của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn ra thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại, tố cáo sau rà soát theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
19

Công văn 2421/TTCP-VP của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn từ năm 2002 đến năm 2011

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về
20

Công văn 1644/TTCP-VP của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xử lý các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài

Lĩnh vực: Khiếu nại-Tố cáo Tải về