Văn bản Luật Khiếu nại-Tố cáo

Có tất cả 272 văn bản: Khiếu nại-Tố cáo
61

Thông tư 02/2011/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 15/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2011
62

Thông tư 50/2011/TT-BCA của Bộ Công an Quy định tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân

Ban hành: 11/07/2011
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2011
63

Công văn 4205/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc xem xét kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Tây Hồ Tây

Ban hành: 24/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2011
64

Nghị quyết 58/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ

Ban hành: 17/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2010
65

Thông báo 167/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre

Ban hành: 05/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2007
66

Thông báo 159/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số công dân liên quan đến giải phóng mặt bằng, xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 24/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2007
67

Quyết định 43/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành Tài chính

Ban hành: 04/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2007
68

Công văn 2892/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý các vấn đề liên quan đến xây dựng các khu công nghiệp, đô thị nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 28/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2007
69

Công văn 893/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc trả lời khiếu nại giá tính thuế mặt hàng rượu

Ban hành: 08/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2007
70

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 của Quốc hội

Ban hành: 29/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
71

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo, số 26/2004/QH11

Ban hành: 24/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2004
72

Nghị quyết 715/2004/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức gửi quốc hội, các cơ quan của quốc hội, các thành viên Uỷ ban thường vụ quốc hội

Ban hành: 18/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2004
73

Công văn 1435/CP-V.II của Chính phủ về việc chỉ đạo một số vấn đề về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo

Ban hành: 23/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2003
74

Công văn 120/2003/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo

Ban hành: 18/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2003
75

Công văn 2938/VPCP-VII của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kỷ luật hành chính trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo của công dân

Ban hành: 31/05/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2003
76

Chỉ thị về việc tạo điều kiện để Hội nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

Ban hành: 09/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
77

Chỉ thị 35/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại các cơ quan Trung ương và nhà riêng của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Ban hành: 09/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
78

Thông tư hướng dẫn việc xác định mặt hàng chịu thuế theo Danh mục Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu

Ban hành: 13/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
79

Công văn 186/TTr của Tổng cục Địa chính về công tác thanh tra pháp chế

Ban hành: 18/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
80

Công văn 968/TTNN của Thanh tra Nhà nước về hướng dẫn một số việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 26/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi