Danh mục

Văn bản Luật Khiếu nại-Tố cáo

Có tất cả 281 văn bản: Khiếu nại-Tố cáo
61

Thông tư liên tịch 10/2011/TTLT-BTP-TTCP của Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính

Ban hành: 06/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2011
62

Công văn 3033/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc khiếu nại của ông Phạm Ngọc Dũng (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Ban hành: 12/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2011
63

Thông tư 05/2011/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Ban hành: 09/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2011
64

Công văn 2728/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm tra thông tin báo chí nêu

Ban hành: 29/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2011
65

Công văn 1753/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lời ông Lê Văn Lượng về mức giá trị hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế nhập khẩu

Ban hành: 22/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2011
66

Quyết định 1871/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2011
67

Thông tư 49/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế, Quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 04/6/2007 và Quyết định số 122/2008/QĐ-BTC ngày 25/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ban hành: 21/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2011
68

Công văn 1153/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc trả lời công dân Trương Hưng

Ban hành: 06/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2011
69

Công văn 930/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động

Ban hành: 01/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2011
70

Thông tư 05/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ban hành: 28/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2011
71

Thông tư 05/2011/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định về phòng, chống tham nhũng trong ngành Thanh tra

Ban hành: 10/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2011
72

Công văn 81/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc khiếu nại về phân loại hàng nhập khẩu

Ban hành: 06/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2011
73

Thông tư 63/2010/TT-BCA-V24 của Bộ Công an hướng dẫn quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công an nhân dân

Ban hành: 29/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2011
74

Nghị quyết 58/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ

Ban hành: 17/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2010
75

Quyết định 58/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Ban hành: 17/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2010
76

Công văn 7400/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc khiếu nại phân loại hàng hoá

Ban hành: 09/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2010
77

Công văn 8602/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 04/03/2003 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 26/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2010
78

Công văn 6367/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc trả lời đơn kiến nghị

Ban hành: 23/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2010
79

Công văn 8150/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc khiếu nại của các hộ dân phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 10/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2010
80

Công văn 4792/BHXH-KT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi Quy định công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ban hành: 03/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2010
Vui lòng đợi