Tra cứu Công văn về Kế toán-Kiểm toán

Có tất cả 381 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
01

Công văn 5670/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo về kết quả kiểm toán chuyên đề về thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 11/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2020
02

Thông báo 312/TB-BTC của Bộ Tài chính về tài liệu học, ôn thi kỳ thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên năm 2020

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 29/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2020
03

Công điện 453/CĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020 trong giai đoạn mới về phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 24/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2020
04

Công điện 333/CĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc triển khai nhiệm vụ kiểm toán trong phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 19/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2020
05

Công văn 16128/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy trình nhập, phân bổ dự toán và kế toán ghi thu, ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại của nhà tài trợ nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2020
06

Thông báo 634/TB-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán hoạt động

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 24/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2019
07

Công văn 845/TCT-CNTT của Tổng cục Thuế về kế hoạch nâng cấp các ứng dụng đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 15/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
08

Công văn 7651/TCHQ-TVQT của Tổng cục Hải quan về việc thông báo Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 22/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2017
09

Công văn 4696/KBNN-KTNN của Kho bạc Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 29/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2019
10

Công văn 7953/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo một số kết quả kiểm toán trọng yếu 6 tháng đầu năm 2017

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 31/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2017
11

Công văn 3002/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội 6 tháng cuối

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 22/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2017
12

Công văn 4997/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và giải quyết trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 16/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2017
13

Công văn 6190/BTC-CĐKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán chứng khoán phái sinh của hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ

Lĩnh vực: Chứng khoán; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 12/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2017
14

Công văn 1043/TCT-CS của Tổng cục Thuế về hóa đơn, chứng từ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 23/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2017
15

Công văn 6927/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về kết quả kiểm toán nợ đọng xây dựng cơ bản trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Lĩnh vực: Chính sách; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 19/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2016
16

Công văn 3828/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 15/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2014
17

Công văn 4261/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc quản lý, sử dụng hóa đơn

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 01/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2014
18

Công văn 3789/TCT-CC của Tổng cục Thuế về việc áp dụng chế độ kế toán hộ kinh doanh

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 05/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2014
19

Công văn 1984/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn trong thời gian chuyển trụ sở

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 29/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2014
20

Công văn 1864/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về vướng mắc thực hiện hóa đơn tự in

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 21/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2014
Vui lòng đợi