Văn bản Luật Kế toán-Kiểm toán

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.047 văn bản: Kế toán-Kiểm toán
1021

Quyết định 99/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán công ty chứng khoán

1022

Quyết định 38/2000/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố áp dụng Hệ thống chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

1023

Thông tư 145/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán ở các đơn vị bị lũ lụt thuộc các tỉnh miền Trung

1024

Thông tư 04/1999/TT-TCTK của Tổng cục Thống kê hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

1025

Quyết định 120/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 4 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

1026

Công văn số 1039/CV-KTTC2 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thủ tục kế toán về trích lập, sử dụng Dự phòng rủi ro và Quỹ dự phòng tài chính

1027

Thông tư 165/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp hạch toán kế toán kết quả kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định khu vực hành chính sự nghiệp tại 0h ngày 1/1/1998

1028

Quyết định 832-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ

1029

Quyết định 298 TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp xổ số kiến thiết

1030

Quyết định 07/TCHQ/KTTT của Bộ Tài chinh về bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán thuế xuất nhập khẩu

1031

Quyết định 1271-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán hộ kinh doanh

1032

Thông tư 81-TC/CĐKT của Bộ Tài chính hướng dẫn chuyển sổ khi áp dụng hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

1033

Thông tư 413 KTNN/ĐB của Kiểm toán Nhà nước quy định đối tượng và nội dung của Kiểm toán Nhà nước đối với Bộ Quốc phòng

1034

Chỉ thị 06-CT/NH4 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tổ chức, triển khai nội dung kiểm toán nội bộ trong hệ thống ngân hàng Nhà nước

1035

Thông tư 28 TC/CĐKT của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng sổ kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ áp dụng trong các doanh nghiệp

1036

Thông tư 84/TC-CĐKT của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công tác kế toán đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

1037

Thông tư 77-TC/CĐKT của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán về trích nộp tiền phụ thu và nhận tiền hỗ trợ từ quỹ bình ổn giá đối với các doanh nghiệp

1038

Quyết định 570-TC/QĐ/TCT của Bộ Tài chính ban hành mẫu hoá đơn 04/BH

1039

Thông tư 08/BYT-TT của Bộ Y tế hướng dẫn chế độ kiểm toán áp dụng cho các đơn vị bảo hiểm y tế

1040

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về xử phạt những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán thống kê