Tra cứu Công văn về Hôn nhân gia đình

Có tất cả 21 văn bản: Hôn nhân gia đình
01

Hướng dẫn 02/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2020

Ban hành: 02/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
02

Công văn 655/BVHTTDL-GÐ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn một số nội dung hoạt động về công tác gia đình năm 2019

Ban hành: 25/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2019
03

Hướng dẫn 03/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2019

Ban hành: 07/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2019
04

Công văn 253/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc giải quyết vụ án ly hôn có bị đơn là người Việt Nam ở nước ngoài nhưng không rõ địa chỉ

Ban hành: 26/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
05

Công văn 1790/BVHTTDL-GĐ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2017

Ban hành: 28/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2017
06

Công văn 72/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thống nhất áp dụng quy định về án phí trong vụ án ly hôn

Ban hành: 11/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2017
07

Công văn 204/BYT-TCDS của Bộ Y tế về việc ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở cơ sở

Ban hành: 16/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2017
08

Kế hoạch 10/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2017

Ban hành: 16/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2017
09

Thông báo 70/2016/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước

Ban hành: 25/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2017
10

Công văn 2808/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến về tảo hôn và hôn nhân cận huyết

Ban hành: 19/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2016
11

Công văn 7239/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh dân số

Ban hành: 29/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2013
12

Công văn 254/TCDS-KHTC của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc hướng dẫn chi tiết chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2012

Ban hành: 17/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2012
13

Công văn 198/TCDS-TTTL của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc triển khai công tác Cơ sở dữ liệu và báo cáo thống kê chuyên ngành Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Ban hành: 23/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2012
14

Công văn 131/TCDS-TTGD của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2012

Ban hành: 20/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2012
15

Công văn 126/TCDS-TTGD của Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình về việc hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng các sự kiện năm 2012

Ban hành: 19/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2012
16

Công văn 2234/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ công tác liên ngành về kết hôn với người nước ngoài

Ban hành: 05/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2011
17

Công văn 7929/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng "Đề án Phát triển gia đình Việt Nam bền vững trong tiến trình công nghiệp hóa và hội nhập"

Ban hành: 03/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2010
18

Công văn 2215/BTP-HCTP của Bộ Tư pháp về việc xác nhận Giấy chứng nhận độc thân

Ban hành: 19/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2010
19

Thông báo 266/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương tại Hội Nghị công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

Ban hành: 27/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2009
20

Công văn 281/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục kiện toàn, ổn định tổ chức và hoạt động của ngành dân số, kế hoạch hoá gia đình tại các địa phương

Ban hành: 12/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2009
Vui lòng đợi