Danh mục

Văn bản Luật Hôn nhân gia đình

Có tất cả 159 văn bản: Hôn nhân gia đình
101

Quyết định 257/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025" năm 2015

Ban hành: 20/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2015
102

Quyết định 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025"

Ban hành: 14/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2015
103

Thông tư 02a/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Ban hành: 23/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2015
104

Nghị định 10/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Ban hành: 28/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2015
105

Quyết định 220/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 16/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2015
106

Nghị định 126/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình

Ban hành: 31/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2015
107

Quyết định 3176/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014

Ban hành: 28/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2014
108

Lệnh 07/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Hôn nhân và Gia đình 2014

Ban hành: 26/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2014
109

Luật Hôn nhân và Gia đình của Quốc hội, số 52/2014/QH13

Ban hành: 19/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2014
110

Quyết định 28/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình

Ban hành: 30/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2017
111

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT năm 2014 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số

Xác thực: 13/03/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
112

Quyết định 01/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Văn hoá, Gia đình, Thể dục thể thao và Du lịch hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 31/12/2013

Ban hành: 02/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2014
113

Quyết định 2627/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thực hiện "Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước"

Ban hành: 31/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2014
114

Thông tư 22/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 28/03/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Ban hành: 31/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2014
115

Thông tư 12/2013/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chi tiết hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cộng đồng

Ban hành: 17/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2013
116

Văn bản hợp nhất 8016/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Xác thực: 10/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
117

Văn bản hợp nhất 8015/VBHN-BTP năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Nghị định về việc áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số

Xác thực: 10/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2017
118

Nghị định 110/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Ban hành: 24/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2013
119

Công văn 7239/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh dân số

Ban hành: 29/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2013
120

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh Dân số

Xác thực: 23/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
Vui lòng đợi