Văn bản Luật Hôn nhân gia đình

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 195 văn bản: Hôn nhân gia đình
01

Quyết định 1358/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Lạng Sơn

02

Quyết định 1966/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác gia đình

03
04

Quyết định 2942/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác gia đình và trẻ em Thành phố Hà Nội

05

Kế hoạch 185/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023

06

Kế hoạch 85/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng 6 - Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

07

Kế hoạch 105/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (01/6-30/6/2023) và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2023 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

08

Kế hoạch 2887/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tuyên dương “Gia đình văn hóa” tiêu biểu xuất sắc tỉnh Quảng Nam lần thứ IV - Năm 2023

09

Kế hoạch 2077/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam triển khai “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2023 trên địa bàn tỉnh

10

Quyết định 551/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu

11

Quyết định 1125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Thanh Hóa

12

Quyết định 874/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

13

Kế hoạch 118/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

14

Kế hoạch 120/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

15

Kế hoạch 968/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

16

Kế hoạch 38/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc triển khai thực hiện công tác gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2023

17

Kế hoạch 406/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai​

18

Kế hoạch 83/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2023

19

Công văn 443/VKSTC-V9 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải đáp vướng mắc về nghiệp vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình

20

Hướng dẫn 41/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2023