Những quy định mới nhất về hóa đơn điện tử

Lọc bài viết theo:

Hướng dẫn chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế 14/10/2019

Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế là nghĩa vụ của người sử dụng hóa đơn điện tử không có mã. Dưới dây là hướng dẫn chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử.

Doanh nghiệp rủi ro cao về thuế phải dùng hóa đơn điện tử có mã 11/10/2019

Để quản lý thuế một cách hiệu quả, Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định cụ thể dấu hiệu của các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế cũng như yêu cầu đặc biệt trong việc sử dụng hóa đơn của những doanh nghiệp này.

Tin chính thức về lộ trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử 11/10/2019

Hóa đơn điện tử được quy định tại Nghị định 119 (đã có hiệu lực) và Luật Quản lý thuế 2019, Thông tư 68 (chưa có hiệu lực). Vậy, lộ trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào?

01/11/2020 là hạn cuối đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử 10/10/2019

Đây là cột mốc đáng chú ý đối với mọi doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh theo Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử ban hành ngày 30/9/2019 vừa qua.

Mới: Cách xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót theo Thông tư 68 13/10/2019

Khi hóa đơn điện tử có sai sót thì tùy vào người, thời điểm phát hiện hay nội dung nào bị sai mà các xử lý là khác nhau. Dưới đây là hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót mới nhất.  

7 điểm đáng chú ý nhất của Thông tư 68 về hóa đơn điện tử 09/10/2019

Mới đây, Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 119/2018 về hóa đơn điện tử. Dưới đây 07 điểm đáng chú ý nhất của Thông tư 68 về hóa đơn điện tử.

Đã có Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử 09/10/2019

Bộ Tài chính đã vừa có Thông tư số 68 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Hướng dẫn ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực 01/10/2019

Nhằm giải đáp cho doanh nghiệp những thắc mắc liên quan đến hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, ngày 26/9/2019, Cục thuế TP. Hà Nội ban hành Công văn số 74659/CT-TTHT hướng dẫn chi tiết vấn đề này.

Hướng dẫn xác định ngày lập hóa đơn điện tử 18/09/2019

Ngày 09/9/2019, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 3556/TCT-CS về việc thực hiện hóa đơn điện tử đang được áp dụng hiện nay.

Trên hóa đơn điện tử có thể không cần chữ ký người mua 12/08/2019

Đây là nội dung chính nêu tại Công văn 60008/CT-TTHT do Cục thuế TP. Hà Nội ban hành ngày 31/7/2019 về miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử.

Hướng dẫn doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử 29/07/2019

Ngày 23/7/2019 vừa qua, Cục thuế TP. Hà Nội ban hành Công văn 57689/CT-TTHT về việc sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế.

Lùi thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử tới ngày 01/7/2022? 09/07/2019

Luật Quản lý thuế 2019 vừa được Quốc hội thông qua. Theo đó, chính thức đưa các quy định về hóa đơn điện tử thành luật. Vậy, Luật có lùi thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử tới ngày 01/7/2022?

Không bắt buộc có đủ các nội dung trên hóa đơn điện tử 08/07/2019

Nội dung này đề cập tại Công văn 2296/TCT-DNL được Tổng cục Thuế ban hành ngày 06/6/2019 về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

Mua bán hàng hóa phải thỏa thuận rõ về định dạng hóa đơn điện tử 20/03/2019

Trong Công văn số 509/TCT-DNL gửi một doanh nghiệp tại Hà Nội, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn cụ thể về thực hiện hóa đơn điện tử.

Hướng dẫn mới nhất của Tổng cục Thuế về lập hóa đơn điện tử  26/02/2019

Vừa qua, Tổng cục Thuế đã có Công văn 339/TCT-DNL gửi một doanh nghiệp bảo hiểm hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

Năm 2019, hoàn thành sử dụng hóa đơn điện tử tại Hà Nội, TP. HCM 02/01/2019

Nghị quyết 01/NQ-CP về giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 được Chính phủ phê duyệt.

Lộ trình bắt buộc thực hiện hóa đơn điện tử  11/12/2018

Hóa đơn giấy sẽ dần dần được thay thế bằng hóa đơn điện tử theo quy định của Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Nghị định này cũng quy định khá chi tiết về lộ trình bắt buộc thực hiện hóa đơn điện tử mà mọi cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp cần biết.

Hướng dẫn mới nhất về sử dụng hóa đơn điện tử 09/12/2018

Ngày 5/11/2018 vừa qua, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 4311/TCT-CS đề cập đến việc sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

10 nội dung có trên hóa đơn điện tử  24/09/2018

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn điện tử có các nội dung như sau:

Hộ, cá nhân kinh doanh được cấp hóa đơn điện tử miễn phí 13/09/2018

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đã được Chính phủ ban hành ngày 12/09/2019.