Danh mục

Tra cứu Công văn về Hình sự

Có tất cả 89 văn bản: Hình sự
81

Công văn 70/TA-TKTH của Tòa án nhân dân tối cao về việc báo cáo số liệu về tình hình xét xử các vụ án hình sự

Ban hành: 13/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2012
82

Thông báo 303/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT-TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"

Ban hành: 19/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2011
83

Thông báo 278/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về công tác chống buôn lậu, gian lậnthương mại và hàng giả trên tuyến biên giới phía Bắc

Ban hành: 16/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2011
84

Công văn 71/TA-TKTH của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống mua bán người

Ban hành: 10/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2011
85

Công văn 4933/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý nạn khai thác than trái phép và buôn lậu than

Ban hành: 22/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2009
86

Công văn 105/TANDTC-KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc thi hành khoản 2, Điều 1 Nghị quyết 33/2009/QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

Ban hành: 17/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2009
87

Báo cáo 247/BC-UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2009
88

Báo cáo 251/BC-UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

Ban hành: 23/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2009
89

Công văn 1611/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác định mã số và thuế suất mặt hàng môtơ điện dạng ống

Ban hành: 25/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2009
Vui lòng đợi