Tra cứu Công văn về Hình sự

Có tất cả 85 văn bản: Hình sự
61

Công văn 2307/VKSTC-V8 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến việc bắt, tạm giữ, tạm giam

Ban hành: 16/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2016
62

Công văn 80/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc xử lý hành vi đánh bạc trái phép dưới 5.000.000 đồng

Ban hành: 29/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
63

Công văn 3613/UBPL13 của Ủy ban pháp luật về việc đính chính Luật 100/2015/QH13

Ban hành: 11/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2016
64

Công văn 10843/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết 111/2015/QH13

Ban hành: 27/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2015
65

Thông báo 23/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ và nhân dân An-giê-ri

Ban hành: 31/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2014
66

Công văn 27/TANDTC-KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc ấn định thời gian thử thách đối với người bị xử phạt tù được hưởng án treo

Ban hành: 17/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
67

Thông báo 11/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Công ước quốc tế về chống bắt cóc con tin (International Convention against the Taking of Hostages) được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 17/12/1979 và Công ước quốc tế về trừng trị việc khủng bố bằng bom (International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings) được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 15/12/1997

Ban hành: 10/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2014
68

Công văn 833/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc vướng mắc trong xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 26/2005/NĐ-CP ngày 02/03/2005 về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Ban hành: 08/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2014
69

Báo cáo 571/BC-BCĐ của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm của Chính phủ về kết quả tổng điều tra, rà soát tình hình hoạt động tội phạm mua bán người và các đối tượng khác có liên quan giai đoạn 2008 - 2013

Ban hành: 07/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2013
70

Công văn 3652/BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phối hợp hướng dẫn xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ ngà voi, sừng tê giác

Ban hành: 10/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2013
71

Thông báo 42/2013/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Ấn Độ

Ban hành: 14/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2013
72

Thông báo 283/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2013 tại Hội nghị triển khai công tác đặc xá năm 2013 và sơ kết 01 năm thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP quy đinh các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Ban hành: 01/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2013
73

Công văn 2547/VKSTC-V4 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc sao gửi hướng dẫn về công tác đặc xá năm 2013

Ban hành: 01/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2013
74

Công văn 177/TANDTC-KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ theo quy định của Nghị định 62/2012/NĐ-CP

Ban hành: 31/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
75

Thông báo 45/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Công ước Chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội phạm buôn bán người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em

Ban hành: 25/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2012
76

Thông báo 36/2012/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội phạm buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em

Ban hành: 30/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2012
77

Công văn 70/TA-TKTH của Tòa án nhân dân tối cao về việc báo cáo số liệu về tình hình xét xử các vụ án hình sự

Ban hành: 13/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2012
78

Thông báo 303/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT-TW của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"

Ban hành: 19/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2011
79

Thông báo 278/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về công tác chống buôn lậu, gian lậnthương mại và hàng giả trên tuyến biên giới phía Bắc

Ban hành: 16/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2011
80

Công văn 71/TA-TKTH của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống mua bán người

Ban hành: 10/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2011
Vui lòng đợi