Văn bản Luật Hình sự

Có tất cả 7 văn bản: Hình sự
01

Quyết định 6606/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019

Ban hành: 14/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
02

Công văn 3412/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

Ban hành: 26/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2018
03

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

Ban hành: 02/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2018
04

Quyết định 1101/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em Thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2010
05

Quyết định 106/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng dân sự Thành phố Hà Nội

Ban hành: 11/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2010
06

Quyết định 2997/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em Thành phố Hà Nội

Ban hành: 17/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2009
07

Quyết định 2645/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ nhiệm giám định viên tư pháp thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự công an Thành phố

Ban hành: 29/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2009
Vui lòng đợi