Văn bản UBND lĩnh vực Hình sự

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 30 văn bản: Hình sự
01

Quyết định 25/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản theo vụ việc trong tố tụng hình sự

02

Kế hoạch 3883/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện Quyết định 22/2023/QĐ-TTg, ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

03

Kế hoạch 160/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc”

04

Công văn 5430/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tăng cường công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

05

​Kế hoạch 1528/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng

06

Quyết định 03/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

07

Quyết định 3195/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc thay đổi thành viên Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Đà Nẵng

08

Quyết định 2386/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự của Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn

09
10

Quyết định 2113/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Thành phố Hà Nội

11

Công văn 892/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng

12
13

Quyết định 4439/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Chuyên đề số 15 "Công tác thu hồi tài sản trong công tác thi hành án nói chung và trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế nói riêng"

14

Kế hoạch 101/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Công văn 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

15

Kế hoạch 62/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị định 133/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự

16

Quyết định 74/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp tỉnh

17

Quyết định 5299/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng định giá thường xuyên trong tố tụng hình sự tỉnh Thanh Hóa

18

Quyết định 1488/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản theo vụ việc trong tố tụng hình sự

19

Kế hoạch 192/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị định 59/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự

20

Kế hoạch 172/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị định 55/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại