Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 1.944 văn bản: Hành chính
1921

Công văn 1495/BHXH-TCKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng

Ban hành: 26/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2016
1922

Công văn 2779/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện năm 2016

Ban hành: 22/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2016
1923

Quyết định 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính Nhà nước

Ban hành: 22/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
1924

Công văn 1171/BTTTT-VP của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành

Ban hành: 15/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2016
1925

Công văn 2413/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc không ban hành Kế hoạch triển khai Luật Thống kê

Ban hành: 06/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2016
1926

Công văn 2086/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân

Ban hành: 29/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2016
1927

Công văn 962/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP và Quyết định 695/QĐ-TTg

Ban hành: 25/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2016
1928

Công văn 1032/BNV-CTTN của Bộ Nội vụ về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2016

Ban hành: 10/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2016
1929

Công văn 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc chấn chỉnh công tác lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan

Ban hành: 22/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2016
1930

Công văn 11017/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2016
1931

Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Quy định 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm

Ban hành: 15/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
1932

Công văn 5883/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Điều 57 Thông tư số 194/2010/TT-BTC

Ban hành: 09/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2011
1933

Hướng dẫn 03/HD-HVCT-HCQG của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về chương trình để xác nhận trình độ tương đương Trung cấp Lý luận chính trị theo Quy định 256-QĐ/TW ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X)

Ban hành: 15/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
1934

Công văn 4925/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc kiểm tra, xử lý các trường hợp cho vay hỗ trợ lãi suất

Ban hành: 30/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2010
1935

Công văn 7970/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn tổ chức Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tại bộ, địa phương

Ban hành: 19/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2008
1936

Công văn 10415/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc bổ sung Phụ lục kèm theo Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Ban hành: 05/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2008
1937

Công văn 319/VTLTNN-NVTW của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện giao nộp tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử các cấp

Ban hành: 01/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2014
1938

Công văn 276/CP-CCHC của Chính phủ về việc cải cách hành chính

Ban hành: 27/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2004
1939

Công văn 12309/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP và Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg

Ban hành: 24/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2003
1940

Thông báo 93/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp về cơ chế quản lý và cơ chế tài chính áp dụng cho các Trường thuộc Tổng Công ty.

Ban hành: 08/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
Vui lòng đợi