Văn bản UBND lĩnh vực Hành chính

Có tất cả 3.294 văn bản: Hành chính
3101

Quyết định 34/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thành lập Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Ban hành: 06/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2021
3102

Quyết định 36/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc Quy định tiếp nhận công chức, viên chức ngoài biên chế thành phố về công tác tại cơ quan hành chính sự nghiệp của thành phố

Ban hành: 06/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2008
3103

Quyết định 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và khuyến khích hoạt động nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ

Ban hành: 11/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2016
3104

Quyết định 22/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động

Ban hành: 27/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2010
3105

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 21/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2010
3106

Quyết định 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 21/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2017
3107

Quyết định 04/2008/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 10/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2015
3108

Quyết định 20/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, trang thông tin điện tử phục vụ điều hành

Ban hành: 31/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2019
3109

Quyết định 133/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động thăm dò, khai thác cát trên các sông thuộc địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2008
3110

Quyết định 45/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 24/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2019
3111

Quyết định 44/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực đất đai, lao động thương binh và xã hội tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Ban hành: 23/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2016
3112

Quyết định 128/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2008
3113

Quyết định 127/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2008
3114

Quyết định 2663/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ủy quyền phê duyệt lĩnh vực và thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính Nhà nước

Ban hành: 09/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2016
3115

Quyết định 2197/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 19/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2015
3116

Quyết định 95/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Ban hành: 27/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2008
3117

Quyết định 56/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định về trình tự lập hồ sơ, giao nhận, phân loại quản lý và nuôi dưỡng đối tượng xã hội

Ban hành: 24/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
3118

Quyết định 94/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 19/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2010
3119

Quyết định 1930/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cho huyện, thị

Ban hành: 16/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2020
3120

Chỉ thị 17/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 16/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2019
Vui lòng đợi