Văn bản UBND lĩnh vực Hành chính

Có tất cả 2.160 văn bản: Hành chính
2061

Quyết định 1380/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực viễn thông và Internet thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tỉnh Hà Nam

Ban hành: 12/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2016
2062

Quyết định 1381/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam

Ban hành: 12/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2016
2063

Quyết định 27/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 09/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2016
2064

Quyết định 28/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 30/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2016
2065

Quyết định 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 07/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2016
2066

Quyết định 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 27/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2016
2067

Quyết định 597/QĐ-CTUBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 09/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
2068

Quyết định 60/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 11/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2019
2069

Quyết định 50/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2013
2070

Quyết định 171/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện quy chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Ban hành: 22/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
2071

Quyết định 158/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho sở Văn hoá và Thông tin

Ban hành: 01/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2006
2072

Quyết định 122/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành chương trình cải cách hành chính năm 2004 của thành phố

Ban hành: 29/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2006
2073

Quyết định 194/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ CHí Minh về việc giao định mức khoán bien chế và kin phí quản lý hành chính cho uỷ bna nhân dân quận 9

Ban hành: 22/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2006
2074

Quyết định 193/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 1

Ban hành: 22/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
2075

Quyết định 196/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân huyện Cần Giờ

Ban hành: 22/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2006
2076

Quyết định 165/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành biểu mẫ thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính theo các quyết định số 105/2003/QĐ-UB, số 106/2003/QĐ-UB, số 107/2003/QĐ-UB ngày 27/06/2003 của uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 05/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
2077

Quyết định 143/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 6967/QĐ-UB - TM ngày 20/07/2000 của Uỷ ban nhân dân thành phố về ban hành định mức sử dụng xe ô tô từ 15 chỗ ngồi trở xuống trong các cơ quan hành chính sự nghiệp thành phố và quận - huyện

Ban hành: 05/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
2078

Quyết định 106/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng một số biện pháp xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ tại thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 27/06/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
2079

Chỉ thị 09/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010

Ban hành: 14/03/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
2080

Quyết định 12/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm giao chi tiêu biên chế hành chính sự nghiệp năm 2002

Ban hành: 05/02/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2006
Vui lòng đợi