Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.648 văn bản: Hành chính
13221

Quyết định 190/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 8

Ban hành: 22/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
13222

Quyết định 195/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mứuc khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Uỷ ban nhân dân huyện Nhà Bè

Ban hành: 22/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2006
13223

Quyết định 191/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 5

Ban hành: 22/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
13224

Quyết định 197/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận Phú Nhuận

Ban hành: 22/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2006
13225

Quyết định 194/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ CHí Minh về việc giao định mức khoán bien chế và kin phí quản lý hành chính cho uỷ bna nhân dân quận 9

Ban hành: 22/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2006
13226

Quyết định 193/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 1

Ban hành: 22/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
13227

Quyết định 196/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân huyện Cần Giờ

Ban hành: 22/09/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2006
13228

Quyết định 637/2003/QĐ-BCA(A11) của Bộ Công an về Danh mục bí mật nhà nước độ mật của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Ban hành: 12/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2003
13229

Công văn 2146/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc kiện toàn bộ phận đầu mối về hợp tác kinh tế quốc tế ở các bộ, ngành, địa phương

Ban hành: 10/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2003
13230

Quyết định 185/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ các quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp lại, đầu tư trở lại từ các khoản thu của ngân sách nhà nước từ năm ngân sách 2004

Ban hành: 10/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
13231

Quyết định 165/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành biểu mẫ thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính theo các quyết định số 105/2003/QĐ-UB, số 106/2003/QĐ-UB, số 107/2003/QĐ-UB ngày 27/06/2003 của uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 05/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
13232

Quyết định 181/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Ban hành: 04/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
13233

Quyết định 178/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010

Ban hành: 03/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
13234

Quyết định 178/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010

Ban hành: 03/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
13235

Nghị định 100/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập xã thuộc các huyện Da H'Leo, Krông Năng, Krông Ana, Krông Nô và Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 29/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2004
13236

Quyết định 158/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ban hành: 29/08/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
13237

Quyết định 156/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân huyện Củ Chi

Ban hành: 27/08/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
13238

Quyết định 154/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 7

Ban hành: 27/08/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
13239

Quyết định 152/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 4

Ban hành: 27/08/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2006
13240

Quyết định 151/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chánh cho Uỷ ban nhân dân quận 3

Ban hành: 27/08/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
Vui lòng đợi