Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.632 văn bản: Hành chính
12201

Công văn 256/CCTTHC của Tổ chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát ngay những thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 25/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2009
12202

Báo cáo 83/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 và kế hoạch công tác tháng 9 năm 2009

Ban hành: 25/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2009
12203

Công văn 7393/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát và lập Tờ khai đăng ký tài sản nhà nước

Ban hành: 25/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2009
12204

Báo cáo 82/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 24/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2009
12205

Thông tư 24/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về công tác quản lý địa bàn của cơ quan Quản lý thị trường

Ban hành: 24/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2009
12206

Thông báo 3154/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 24/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2009
12207

Quyết định 95/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án, đề án khoa học công nghệ của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 24/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2009
12208

Quyết định 94/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 24/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2009
12209

Quyết định 531/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy định hướng dẫn về giám sát giao dịch chứng khoán

Ban hành: 21/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2009
12210

Nghị định 70/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề

Ban hành: 21/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2009
12211

Báo cáo 2713/BC-BNV của Bộ Nội vụ về tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30

Ban hành: 21/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2009
12212

Thông báo 375/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp giao ban kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án xây dựng cầu Pà Uôn - Quốc lộ 279 và dự án xây dựng quốc lộ 12 đoạn Km66 - Km102 (bao gồm cầu Hang Tôm)

Ban hành: 20/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2009
12213

Báo cáo 5669/BC-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tình hình và kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải tháng 8 năm 2009

Ban hành: 19/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2009
12214

Quyết định 92/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý Hồ Tây

Ban hành: 19/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2009
12215

Quyết định 1017/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế thực hiện việc cưới, việc thăm hỏi ốm đau, việc tang và tổ chức các ngày lễ kỷ niệm

Ban hành: 18/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
12216

Quyết định 4217/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch triển khai giai đoạn rà soát thủ tục hành chính

Ban hành: 18/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2009
12217

Chỉ thị 24/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị 6 tháng cuối năm 2009 và những năm tiếp theo

Ban hành: 18/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2009
12218

Công văn 4885/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc định danh tên hàng hóa

Ban hành: 17/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2009
12219

Công văn 2464/BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành kế hoạch thực hiện giai đoạn rà soát thủ tục hành chính

Ban hành: 17/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2009
12220

Báo cáo 769/BC-BYT của Bộ Y tế về công tác cải cách hành chính tháng 8 năm 2009

Ban hành: 17/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2009
Vui lòng đợi