Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.542 văn bản: Hành chính
10821

Quyết định 45/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng các khoản thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2006
10822

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính số 29/2006/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 05/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2006
10823

Công văn 3856/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc bảo lưu chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển

Ban hành: 24/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2006
10824

Chỉ thị 10/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Ban hành: 23/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2006
10825

Quyết định 571/2006/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TU ngày 24/3/2005 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác bảo vệ môi trường đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Ban hành: 22/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
10826

Thông tư 18/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính

Ban hành: 13/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2006
10827

Công văn 786/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về lệ phí trước bạ

Ban hành: 06/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
10828

Quyết định 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với Trưởng, Phó Trưởng phòng thuộc sở và Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã

Ban hành: 17/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2017
10829

Quyết định 40/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 2010

Ban hành: 15/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2006
10830

Quyết định 38/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 14/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2006
10831

Quyết định 34/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người dân tộc thiểu số giai đoạn 2006 - 2010

Ban hành: 08/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2006
10832

Thông tư 03/2006/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

Ban hành: 08/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2006
10833

Quyết định 31/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010

Ban hành: 06/02/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2006
10834

Quyết định 28/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt các Đề án chi tiết thuộc Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010

Ban hành: 28/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2006
10835

Quyết định 07/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về nội dung, hình thức thi nâng ngạch viên chức, chuyên môn ngành y tế

Ban hành: 26/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2006
10836

Quyết định 193/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Nội vụ

Ban hành: 26/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2014
10837

Quyết định 22/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính

Ban hành: 24/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2006
10838

Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Ban hành: 17/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2006
10839

Thông tư 01/2006/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn chi tiết việc giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước

Ban hành: 13/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2006
10840

Thông báo 239/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ngày 15 tháng 12 năm 2005

Ban hành: 28/12/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2006
Vui lòng đợi