Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 10.168 văn bản: Hành chính
9841

Quyết định 114/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Thuế

Ban hành: 04/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
9842

Quyết định 92/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công quản lý nhà nước đối với các hội quần chúng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 14/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
9843

Quyết định 90/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 6

Ban hành: 08/08/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
9844

Quyết định 91/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc uỷ ban nhân dân quận - huyện

Ban hành: 08/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
9845

Quyết định 33/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo

Ban hành: 22/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2011
9846

Quyết định 100/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quy trình và thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng của thành phố Hà Nội

Ban hành: 16/07/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
9847

Công văn 7358/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Ban hành: 04/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
9848

Quyết định 73/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý cho uỷ ban nhân dân quận 12

Ban hành: 02/07/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
9849

Quyết định 71/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 4

Ban hành: 02/07/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
9850

Quyết định 72/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận Phú Nhuận

Ban hành: 02/07/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
9851

Quyết định 75/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 7

Ban hành: 02/07/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
9852

Quyết định 74/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho sở công nghiệp

Ban hành: 02/07/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
9853

Công văn 5859/TC-QLCS của Bộ Tài chính về việc kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quan hành chính sự nghiệp

Ban hành: 12/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2004
9854

Chỉ thị 21/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp thời điểm 01 tháng 07 năm 2002 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 20/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
9855

Nghị quyết 06/2002/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2002

Ban hành: 26/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2004
9856

Quyết định 55/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm cải cách thủ tục hành chính tại các cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 23/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2004
9857

Thông tư 37/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 10/2002/TT-BTC ngày 30/1/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp phát sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XI

Ban hành: 23/04/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
9858

Nghị định 37/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập phường Suối Hoa, thị xã Bắc Ninh và thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 08/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2004
9859

Nghị định 39/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập các phường thuộc thành phố Việt Trì và đổi tên huyện Sông Thao thành huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 08/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2004
9860

Nghị định 38/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây

Ban hành: 08/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2004
Vui lòng đợi