Văn bản Hợp nhất về Hàng hải

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 32 văn bản: Hàng hải
01
02
04

Văn bản hợp nhất 63/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

Lĩnh vực: Giao thông, Hàng hải Tải về
05

Văn bản hợp nhất 62/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam

Lĩnh vực: Hàng hải, Dân sự Tải về
07

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Giao thông, Hàng hải Tải về
12
13
14

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

Lĩnh vực: Giao thông, Hàng hải Tải về
18

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2018 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định thủ tục cấp giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài

Lĩnh vực: Giao thông, Hàng hải Tải về
19

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2017 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định thủ tục cấp, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hàng hải Tải về
20

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2016 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về