Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Hàng hải

Có tất cả 9 văn bản: Hàng hải
01

Quyết định 2580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục luồng đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2021 - 2023

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 20/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2021
02

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn Thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 24/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Lĩnh vực: Thủy hải sản;Hàng hải Tải về
Ban hành: 17/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
03

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Thủy hải sản;Hàng hải Tải về
Ban hành: 17/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
04

Quyết định 13/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Chính sách;Hàng hải Tải về
Ban hành: 09/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2016
05

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện một số giải pháp ngăn chặn tình trạng tàu các tỉnh Cà Mau vi phạm vùng biển nước ngoài

Lĩnh vực: Chính sách;Hàng hải Tải về
Ban hành: 14/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2016
06

Quyết định 39/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý phương tiện thủy hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 21/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2014
07

Quyết định 1028/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
Ban hành: 05/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2014
08

Quyết định 3014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
Ban hành: 10/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2014
09

Quyết định 3007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
Ban hành: 08/06/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2014
Vui lòng đợi