Văn bản Luật Hàng hải

Có tất cả 561 văn bản: Hàng hải
521

Quyết định 86/2000/QĐ-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ về giá hoa tiêu đối với tàu biển vận chuyển hàng hoá giữa các cảng biển Việt Nam

Ban hành: 10/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
522

Quyết định 87/2000/QĐ-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ về giá dịch vụ cảng biển một số trường hợp đặc biệt

Ban hành: 10/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
523

Thông tư 60/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Ban hành: 20/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
524

Công văn 69-TC/VP của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư liên tịch số 19/2000/TTLT/BTC-BQP

Ban hành: 24/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
525

Quyết định 750/2000/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế Huấn luyện, bồi dưỡng cập nhật, thi và cấp chứng chỉ chuyên môn Hoa tiêu hàng hải

Ban hành: 30/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
526

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/1998/NĐ-CP ngày 15/9/1998 của Chính phủ về đẩm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển

Ban hành: 09/12/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
527

Quyết định 142/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí cảng vụ đường thuỷ nội địa

Ban hành: 19/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
528

Quyết định 202/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam đến năm 2010

Ban hành: 12/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/1999
529

Nghị định 92/1999/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Ban hành: 04/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2006
530

Thông tư 72/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng đối với các hoạt động trong ngành hàng hải

Ban hành: 12/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2004
531

Nghị định 36/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 09/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2004
532

Thông tư 05/1998/TT-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/1998/NĐ-CP ngày 15/9/1998 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển

Ban hành: 29/12/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
533

Nghị định 72/1998/NĐ-CP của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển

Ban hành: 15/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
534

Thông tư 259/1998/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 91/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ về Quy chế đăng ký tàu biển và thuyền viên

Ban hành: 18/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
535

Công văn 77/BVGCP-CNTDDV của Ban Vật giá Chính phủ về ban hành Bảng giá đánh giá Hệ thống Quản lý an toàn cho công ty và tàu biển theo bộ luật quản lý an toàn quốc tế (ISM CODE)

Ban hành: 11/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2013
536

Nghị định 53/1998/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

Ban hành: 21/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2004
537

Nghị định 49/1998/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động nghề cá của người và phương tiện nước ngoài trong các vùng biển của Việt Nam

Ban hành: 13/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2004
538

Quyết định 1387/1998/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế Huấn luyện - cấp chứng chỉ chuyên môn và đảm nhiệm chức danh thuyền viên trên tàu biển Việt Nam

Ban hành: 03/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
539

Thông tư 68/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung một số điểm quy định tại Thông tư số 85-TC/TCT ngày 24/10/1994 của Bộ Tài chính

Ban hành: 19/05/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2004
540

Thông tư liên tịch 56/1998/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Bảo đảm an toàn Hàng hải Việt Nam

Ban hành: 23/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/1998
Vui lòng đợi