Văn bản Luật Hàng hải

Có tất cả 561 văn bản: Hàng hải
501

Quyết định 149/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và cơ chế khuyến khích phát triển đội tàu biển Việt Nam

Ban hành: 21/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2003
502

Quyết định 994/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực trách nhiệm của cảng vụ Hải Phòng

Ban hành: 09/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2003
503

Công văn 747/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn miễn thu chênh lệch giá thép tấm nhập khẩu để sử dụng đóng mới tàu biển

Ban hành: 21/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
504

Thông tư 05/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hoá tồn đọng tại cảng biển Việt Nam

Ban hành: 13/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
505

Quyết định 4465/2002/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Kiên Giang

Ban hành: 31/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
506

Quyết định 3522/2002/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Thừa Thiên - Huế

Ban hành: 29/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
507

Nghị định 80/2002/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/1998/NĐ-CP ngày 15/9/1998 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển

Ban hành: 15/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
508

Quyết định 129/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung mức thu phí, lệ phí hàng hải

Ban hành: 08/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
509

Quyết định 3171/2002/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Nghệ An

Ban hành: 03/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
510

Quyết định 2790/2002/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Quảng Ninh

Ban hành: 30/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
511

Quyết định 2756/2002/QĐ-BGTVT Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Thể lệ báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

Ban hành: 29/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2005
512

Quyết định 2438/2002/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hoá và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Thanh Hoá

Ban hành: 07/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
513

Công văn 4319/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc phí, lệ phí hàng hải

Ban hành: 07/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
514

Nghị định 24/2001/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và các khu vực hàng hải ở Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 13/CP ngày 25/2/1994 của Chính phủ

Ban hành: 30/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
515

Nghị định 23/2001/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đăng ký tàu biển và thuyền viên ban hành kèm theo Nghị định số 91/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ

Ban hành: 30/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
516

Quyết định 48/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải

Ban hành: 28/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
517

Công văn 2036/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hàng hoá lưu giữ đường biển

Ban hành: 22/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
518

Quyết định 906/2001/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố danh mục và số lượng tàu biển đóng trong nước năm 2001

Ban hành: 30/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
519

Nghị định 10/2001/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện kinh doanh và dịch vụ hàng hải

Ban hành: 19/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2005
520

Quyết định 85/2000/QĐ-BVGCP của Ban Vật giá Chính phủ về giá dịch vụ cảng biển

Ban hành: 10/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
Vui lòng đợi