Văn bản Luật Hải quan

Có tất cả 410 văn bản: Hải quan
401

Quyết định 1577/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đầu tư trang bị và quản lý tàu thuyền của ngành Hải quan giai đoạn 2011 - 2020"

Ban hành: 12/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2011
402

Thông tư 21/2011/TT-BCA của Bộ Công an quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các quyết định chưa cho nhập cảnh, chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh

Ban hành: 25/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2011
403

Thông tư 99/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính

Ban hành: 09/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2010
404

Quyết định 45/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ban hành: 31/08/2006
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2006
405

Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA của Bộ Thương mại, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và Bộ Công an về hướng dẫn việc nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ

Ban hành: 31/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
406

Quyết định 77/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý hải quan đối với hàng hoá bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế

Ban hành: 28/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2004
407

Quyết định 69/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài

Ban hành: 24/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2004
408

Nghị định 138/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Ban hành: 17/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2004
409

Thông tư 47/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan và chính sách thuế đối với hàng hoá buôn bán qua biên giới với các nước có chung biên giới theo QĐ 252/2003/QĐ-TTg ngày 24/11/2003

Ban hành: 31/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2004
410

Nghị định 16/1999/NĐ-CP của Chính phủ về thủ tục hải quan, giám sát hải quan và lệ phí hải quan

Ban hành: 27/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
Vui lòng đợi