Văn bản Luật Hải quan

Có tất cả 3.587 văn bản: Hải quan
3561

Công văn 519/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về thủ tục hải quan đối với phương tiện của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Trung Quốc

Ban hành: 12/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
3562

Công văn 417/GSQL-GQ1 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc ủy quyền làm thủ tục hải quan

Ban hành: 21/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
3563

Công văn 2424/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về chủ trương thành lập kho ngoại quan của Công ty Cổ phần Taxi Móng Cái

Ban hành: 08/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2020
3564

Công văn 916/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý và Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan

Ban hành: 04/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2020
3565

Công văn 6619/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc điều chỉnh bản khai hàng hóa của Hãng tàu Maersk Line

Ban hành: 23/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
3566

Công văn 9520/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc chứng nhận sản phẩm có chứng chỉ chất lượng để thông quan

Ban hành: 05/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2020
3567

Thông tư 21/2011/TT-BCA của Bộ Công an quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các quyết định chưa cho nhập cảnh, chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh

Ban hành: 25/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2011
3568

Nghị định 14/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 16/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2011
3569

Công văn 5039/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc điều chỉnh danh mục hàng hóa miễn thuế do phân bổ lại đầu tư

Ban hành: 30/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2010
3570

Thông tư 138/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thiết bị điện trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ban hành: 03/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2009
3571

Thông tư 81/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ thuộc nhóm 44.07 trong Biểu thuế xuất khẩu

Ban hành: 22/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2009
3572

Thông tư 45/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 05/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2008
3573

Công văn 2530/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xuất nguyên liệu ra nước ngoài

Ban hành: 12/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2006
3574

Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA của Bộ Thương mại, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và Bộ Công an về hướng dẫn việc nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ

Ban hành: 31/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
3575

Quyết định 19/2002/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Quyết định số: 1200/2001/QĐ-TCHQ ngày 23/11/2001, số 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 4/12/2001, số 1494/2001/QĐ-TCHQ, số 1495/2001/QĐ-TCHQ, số 1548, 1549, 1550, 1557/2001/QĐ-TCHQ ngày 28/12/2001 của TCHQ

Ban hành: 10/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
3576

Quyết định 1557/2001/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành bản hướng dẫn tạm thời thực hiện Điều 29, Điều 30 Luật Hải quan

Ban hành: 28/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
3577

Quyết định 1549/2001/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Bản quy định tạm thời quản lý hải quan đối với hàng hoá bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế

Ban hành: 26/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
3578

Quyết định 1548/2001/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành bản quy định tạm thời thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng và kiểm soát, giám sát hải quan tại các cảng biển

Ban hành: 26/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
3579

Công văn về việc hướng dẫn thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

Ban hành: 30/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
3580

Công văn 1841/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hoá XNK của các DN đối với ĐTNN

Ban hành: 03/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
Vui lòng đợi