Văn bản Hợp nhất về Giao thông

Có tất cả 169 văn bản: Giao thông
161

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái tàu

Xác thực: 07/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
162

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Xác thực: 07/08/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
163

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định điều kiện của các cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Xác thực: 31/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
164

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định về an ninh hàng không dân dụng

Xác thực: 18/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
165

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Quyết định về việc quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa

Xác thực: 17/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
166

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Xác thực: 15/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
167

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định về vận tải đa phương thức

Xác thực: 12/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2019
168

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt

Xác thực: 09/07/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
169

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2013 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Nghị định về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng

Xác thực: 26/06/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
Vui lòng đợi