Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 452 văn bản: Giao thông
441

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 64:2015/BGTVT Kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển

Ban hành: 09/11/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
442

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 57:2015/BGTVT Phân cấp và đóng sàn nâng tàu

Ban hành: 09/11/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
443

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10703:2015 Yêu cầu chất lượng dịch vận hành đèn biển

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2017
444

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11805:2017 Đường sắt đô thị-Hệ thống hãm-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
445

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10567:2017 Dầm cầu thép-Liên kết bằng bu lông cường độ cao-Thi công và nghiệm thu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2017
446

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11839:2017 Hệ bảo vệ bề mặt bê tông-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
447

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11815:2017 Thiết kế công trình phụ trợ trong thi công cầu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
448

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11793:2017 Đường sắt đô thị khổ đường 1000mm-Yêu cầu thiết kế tuyến

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
449

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11194:2017 Bitum-Phương pháp xác định độ đàn hồi

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2017
450

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10568:2017 Bộ neo cáp cường độ cao-Neo tròn T13, T15 và neo dẹt D13, D15

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2017
451

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054:2005 Đường ôtô - Yêu cầu thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
452

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054:1998 Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2020
Vui lòng đợi