Tra cứu Công văn về Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 2.351 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
2261

Thông báo 41/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi họp bàn về Đề án thành lập Trường Đại học Việt-Đức

Ban hành: 25/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2008
2262

Thông báo 25/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi họp bàn về Đề án thành lập Trường Đại học Việt-Đức

Ban hành: 14/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2008
2263

Thông báo 21/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Ban hành: 01/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2008
2264

Thông báo 14/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Học viện Kỹ thuật Quân sự

Ban hành: 23/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2008
2265

Thông báo 10/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về đào tạo theo nhu cầu xã hội và thực hiện cho vay để học đại học, cao đẳng và học nghề

Ban hành: 21/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2008
2266

Công văn 177/TCT-HT của Tổng cục Thuế về việc giải đáp thắc mắc về thuế

Ban hành: 11/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2008
2267

Thông báo 276/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục tại phiên họp của Hội đồng Quốc gia Giáo dục ngày 12/12/2007

Ban hành: 31/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2008
2268

Thông báo 270/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về vấn đề quy hoạch, sử dụng đất cho giáo dục, đào tạo

Ban hành: 26/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2008
2269

Thông báo 268/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về mô hình tổ chức, quản lý và cơ chế tài chính của các Trung tâm học tập cộng đồng

Ban hành: 24/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2007
2270

Thông báo 266/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Ban hành: 19/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2007
2271

Thông báo 263/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về Đề án "Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm"

Ban hành: 18/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2007
2272

Công văn 7325/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức các hội thảo chuyên đề về đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội

Ban hành: 18/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2007
2273

Công văn 13003/BGDĐT-GDMN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý chỉ đạo thực hiện chăm sóc sức khoẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở Giáo dục mầm non

Ban hành: 11/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2007
2274

Công văn 12966/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đẩy mạnh triển khai một số hoạt động về công nghệ thông tin

Ban hành: 10/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2007
2275

Công văn 4419/BLĐTBXH-TCDN của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn các cơ sở đào tạo nghề xác nhận cho học sinh, sinh viên vay vốn

Ban hành: 23/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2007
2276

Thông báo 239/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Ban hành: 15/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2007
2277

Thông báo 237/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

Ban hành: 15/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2007
2278

Công văn 6526/VPCP-TTBC của Văn phòng Chính phủ về việc tuyên truyền thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên trên truyền hình

Ban hành: 12/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2007
2279

Thông báo 213/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 12/10/2007

Ban hành: 25/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2007
2280

Thông báo 202/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về hợp tác đào tạo quốc tế

Ban hành: 12/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2007
Vui lòng đợi