Cập nhật văn bản điều chỉnh giá xăng dầu

Lọc bài viết theo:

Giá xăng tăng lên mức cao nhất trong vòng 16 tháng 11/06/2021

Ngày 11/6/2021, Bộ Công thương đã ban hành Công văn số 3382/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, từ 15h ngày 11/6/2021 giá bán các mặt hàng xăng dầu sẽ tăng mạnh.

Giá xăng lập "đỉnh" mới vào 15h chiều nay (12/3/2021) 12/03/2021

Bộ Công Thương vừa ban hành Công văn số 1348/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, giá xăng, dầu được điều chỉnh từ 15h chiều nay (12/3/2021).

Đồng loạt tăng giá xăng, dầu từ 15h30 ngày 26/11/2020 26/11/2020

Ngày 26/11/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 9067/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu. Theo đó, có sự điều chỉnh về giá bán các loại xăng, dầu.

Giảm giá xăng, tăng giá dầu từ 15h ngày 27/10/2020 27/10/2020

Mới đây, Bộ Công Thương vừa ban hành Công văn số 8138/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, có sự điều chỉnh về giá bán các loại xăng, dầu.

Từ 15h00 ngày 12/8/2020, giá xăng RON95 giảm nhẹ 12/08/2020

Ngày 12/8/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 5919/BCT-TTTN gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Từ 15h ngày 28/7, giá xăng RON95 giữ nguyên, E5RON92 tăng nhẹ 28/07/2020

Ngày 28/7/2020, Bộ Công Thương ban hành Công văn 5464/BCT-TTTN gửi đến các thương nhận đầu mối về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Giá xăng ngày 13/7/2020 được giữ nguyên 13/07/2020

Ngày 13/7/2020, Bộ Công Thương đã có Công văn số 5046/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ 15h ngày 12/6/2020 12/06/2020

Mới đây, Bộ Công Thương vừa ra Công văn số 4227/BCT-TTTN điều chỉnh giá xăng dầu gửi tới các thương nhân đầu mối trên cả nước.

Giá xăng tiếp tục tăng mạnh từ 15h ngày 28/5/2020 28/05/2020

Mới đây, Bộ Công Thương vừa ra Công văn số 3824/BCT-TTTN điều chỉnh giá xăng dầu gửi tới các thương nhân đầu mối trên cả nước.

Sau nhiều lần giảm, giá xăng tăng mạnh từ 15h ngày 13/5/2020 13/05/2020

Mới đây, Bộ Công Thương vừa ra Công văn số 3397/BCT-TTTN điều chỉnh giá xăng dầu gửi tới các thương nhân đầu mối trên cả nước.

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm từ 15h ngày 28/4/2020 28/04/2020

Mới đây, Bộ Công Thương vừa ra Công văn số 3006/BCT-TTTN điều chỉnh giá xăng dầu gửi tới các thương nhân đầu mối trên cả nước.

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm từ 15h ngày 13/4/2020 13/04/2020

Mới đây, Bộ Công Thương vừa ra Công văn 2587/BCT-TTTN điều chỉnh giá xăng dầu gửi tới các thương nhân đầu mối trên cả nước.

Giá xăng đồng loạt tăng từ 15h ngày 15/11/2019 15/11/2019

Ngày 15/11/2019, Bộ Công Thương đã ra Công văn gửi các thương nhân đầu mối về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Giá xăng dầu giảm từ 15h ngày 16/10/2019 16/10/2019

Hôm nay, ngày 16/10/2019, Bộ Công Thương đã ra Công văn 7785/BCT-TTTN gửi các thương nhân đầu mối về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Giá xăng giảm từ 15h ngày 16/9/2019 16/09/2019

Hôm nay, ngày 16/9/2019, Bộ Công Thương đã ra Công văn 6817/BCT-TTTN gửi các thương nhân đầu mối về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Đồng loạt giảm giá xăng dầu từ 15h ngày 16/8/2019 16/08/2019

Hôm nay, ngày 16/8/2019, Bộ Công Thương đã ra Công văn 6012/BCT-TTTN gửi các thương nhân đầu mối về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Giá xăng dầu giảm nhẹ từ 15h00 chiều ngày 01/8/2019 01/08/2019

Đây là nội dung quan trọng nêu tại Công văn 5531/BCT-TTTN của Bộ Công Thương ban hành ngày 01/8/2019 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Hot: Giá xăng dầu giảm mạnh từ 15h ngày 17/5/2019 17/05/2019

Ngày 17/5/2019, Bộ Công Thương đã ra Công văn 3466/BCT-TTTN gửi các thương nhân đầu mối về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Giá xăng, dầu tiếp tục giảm mạnh từ 15h ngày 6/12/2018 06/12/2018

Ngày 6/12/2018, Bộ Công Thương đã ra Công văn 9946/BCT-TTTN gửi các thương nhân đầu mối về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Từ 15h ngày 6/11, giá xăng, dầu giảm sâu 06/11/2018

Bộ Công Thương vừa phát đi Công văn hỏa tốc số 8989/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.