Cập nhật văn bản điều chỉnh giá xăng dầu

Lọc bài viết theo:

Từ 15h chiều nay, giá xăng dầu giảm sau 5 lần tăng liên tiếp 25/11/2021

Bộ Công Thương đã có Công văn 7477/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu. Theo đó, từ 15h00 ngày 25/11/2021, giá xăng, dầu quay đầu giảm sau nhiều lần tăng liên tiếp.

Giá xăng tiếp tục tăng thêm 550 - 660 đồng/lít từ 15h chiều nay 10/11/2021

Bộ Công Thương đã có Công văn 7101/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu. Theo đó, từ 15h00 ngày 10/11/2021, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng so với trước đó.

Từ 02/01/2022, một tháng có 3 lần điều chỉnh giá xăng  01/11/2021

Ngày 02/01/2022 là thời điểm có hiệu lực của Nghị định 95/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng, dầu.

Giá xăng chính thức tăng gần 1.500 đồng/lít từ chiều nay 26/10/2021

Bộ Công Thương đã có Công văn 6716/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu. Theo đó, từ 16h00 ngày 26/10/2021, giá xăng, dầu được điều chỉnh tiếp tục tăng mạnh.

Giá xăng, dầu tăng mạnh từ 15h ngày 11/10/2021 11/10/2021

Bộ Công Thương đã ban hành Văn bản về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu. Theo đó, từ 15h00 ngày 11/10/2021, giá xăng, dầu được điều chỉnh tiếp tục tăng mạnh so với kỳ điều chỉnh trước.

Giá xăng, dầu tiếp tục tăng từ 15h ngày 25/9/2021 25/09/2021

Bộ Công Thương đã ban hành Công văn 5909/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu. Theo đó, từ 15h00 ngày 25/9/2021, giá xăng, dầu được điều chỉnh tiếp tục tăng so với trước đó. 

Giá xăng, dầu tăng trở lại từ 15h ngày 10/9/2021 10/09/2021

Bộ Công Thương đã ban hành Công văn 5522/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu. Theo đó, từ 15h00 ngày 10/9/2021, giá xăng, dầu được điều chỉnh tăng so với mức giá trước đó. 

Giá xăng giảm mạnh từ 15h ngày 26/8/2021 26/08/2021

Ngày 26/08/2021, Bộ Công Thương đã có Công văn 5204/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu. Theo đó, từ 15h ngày hôm nay, giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu giảm mạnh.

Giữ nguyên giá xăng, giảm giá dầu từ 15h ngày 11/8/2021 11/08/2021

Ngày 11/08/2021, Bộ Công Thương đã có Công văn 4843/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu. Theo đó, giữ nguyên giá bán lẻ các mặt hàng xăng, giảm giá bán dầu.

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm từ 15h ngày 27/7/2021 27/07/2021

Ngày 27/7/2021, Bộ Công Thương đã có Công văn hỏa tốc 4469/BTC-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu. Theo đó, từ 15h00 ngày 27/7/2021, giá xăng, dầu được điều chỉnh so với mức giá trước đó. 

Giá xăng, dầu đồng loạt tăng từ 15h ngày 12/7/2021 12/07/2021

Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 4104/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu. Theo đó, từ 15h00 ngày 12/7/2021, giá xăng, dầu được điều chỉnh tăng so với mức giá trước đó. 

Giá xăng tăng lên mức cao nhất trong vòng 16 tháng 11/06/2021

Ngày 11/6/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 3382/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, từ 15h ngày 11/6/2021 giá bán các mặt hàng xăng, dầu sẽ tăng mạnh.

Giá xăng lập "đỉnh" mới vào 15h chiều nay (12/3/2021) 12/03/2021

Bộ Công Thương vừa ban hành Công văn số 1348/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, giá xăng, dầu được điều chỉnh từ 15h chiều nay (12/3/2021).

Đồng loạt tăng giá xăng, dầu từ 15h30 ngày 26/11/2020 26/11/2020

Ngày 26/11/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 9067/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu. Theo đó, có sự điều chỉnh về giá bán các loại xăng, dầu.

Giảm giá xăng, tăng giá dầu từ 15h ngày 27/10/2020 27/10/2020

Mới đây, Bộ Công Thương vừa ban hành Công văn số 8138/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, có sự điều chỉnh về giá bán các loại xăng, dầu.

Từ 15h00 ngày 12/8/2020, giá xăng RON95 giảm nhẹ 12/08/2020

Ngày 12/8/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 5919/BCT-TTTN gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Từ 15h ngày 28/7, giá xăng RON95 giữ nguyên, E5RON92 tăng nhẹ 28/07/2020

Ngày 28/7/2020, Bộ Công Thương ban hành Công văn 5464/BCT-TTTN gửi đến các thương nhận đầu mối về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Giá xăng ngày 13/7/2020 được giữ nguyên 13/07/2020

Ngày 13/7/2020, Bộ Công Thương đã có Công văn số 5046/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ 15h ngày 12/6/2020 12/06/2020

Mới đây, Bộ Công Thương vừa ra Công văn số 4227/BCT-TTTN điều chỉnh giá xăng dầu gửi tới các thương nhân đầu mối trên cả nước.

Giá xăng tiếp tục tăng mạnh từ 15h ngày 28/5/2020 28/05/2020

Mới đây, Bộ Công Thương vừa ra Công văn số 3824/BCT-TTTN điều chỉnh giá xăng dầu gửi tới các thương nhân đầu mối trên cả nước.