Danh mục

Tra cứu Công văn về Doanh nghiệp

Có tất cả 2.868 văn bản: Doanh nghiệp
2801

Công văn 13587TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp kinh doanh sân golf

Ban hành: 12/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
2802

Công văn 491/BLĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc bảo hiểm tai nạn lao động của các doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt

Ban hành: 23/02/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2004
2803

Công văn số 251/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

Ban hành: 16/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2004
2804

Công văn 345/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc ưu đãi về tiền thuê đất đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP

Ban hành: 09/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2004
2805

Công văn 11712/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quy trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

Ban hành: 10/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2003
2806

Công văn 1230/CP-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 12/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2003
2807

Công văn 1211/CP-ĐMDN của Chính phủ về việc ưu đãi đối với doanh nghiệp kinh tế Đảng thực hiện cổ phần hoá

Ban hành: 10/09/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2003
2808

Thông báo 126/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Tổ Công tác thi hành Luật Doanh nghiệp

Ban hành: 19/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2003
2809

Công văn 3780/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc về thủ tục Hải quan của các doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 06/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2003
2810

Công văn 1031/CP-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Nghị định số 41/2002/NĐ-CP

Ban hành: 31/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2003
2811

Công văn 6002/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc quyết toán thuế đối với doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, đa dạng hoá sở hữu

Ban hành: 10/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2003
2812

Công văn 1687/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc thuế môn bài đối với hộ kinh doanh cá thể

Ban hành: 16/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2003
2813

Công văn 1332/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xếp lương đối với người lao động trong công ty cổ phần

Ban hành: 05/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2003
2814

Công văn 1353/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển thành công ty cổ phần

Ban hành: 17/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2003
2815

Công văn 482/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giải thích thực hiện Quyết định 153/2002/QĐ-BTC

Ban hành: 07/02/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2816

Công văn 41/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc mua cổ phần ưu đãi của người lao động trong doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá

Ban hành: 07/01/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
2817

Hướng dẫn 2035/TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về nhiệm vụ của công đoàn trong và sau khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo Nghị định 64/2002/NĐ-CP

Ban hành: 09/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
2818

Công văn 2519/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng của hàng hoá mua ngoài để khuyến mại, quảng cáo...

Ban hành: 04/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
2819

Công văn 2341/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế về việc giải đáp chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 18/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
2820

Công văn 1772/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với khoản tiền doanh nghiệp được nhà nước đền bù khi thu hồi đất

Ban hành: 26/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2004
Vui lòng đợi