Văn bản Hợp nhất về Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 70 văn bản: Doanh nghiệp
01

Văn bản hợp nhất 2216/VBHN-BVHTTDL năm 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
02
03

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BQP năm 2024 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chuyển nhượng phần vốn Nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần do Bộ Quốc phòng là cơ quan đại diện chủ sở hữu

Lĩnh vực: Đầu tư, Doanh nghiệp Tải về
05

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BNNPTNT năm 2024 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
06

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BNNPTNT năm 2024 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
07

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2024 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
08

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2023 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
10
13
14

Văn bản hợp nhất 2092/VBHN-BLĐTBXH năm 2022 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
15

Văn bản hợp nhất 2091/VBHN-BLĐTBXH năm 2022 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
16

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
19

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính hợp nhất ban hành Nghị định về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
20

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về