Văn bản Hợp nhất về Doanh nghiệp

Có tất cả 47 văn bản: Doanh nghiệp
01

Văn bản hợp nhất 36/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp; Chứng khoán Tải về
Xác thực: 07/09/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2020
02

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Nghị định sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Xác thực: 13/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2020
03

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính hợp nhất ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Xác thực: 20/01/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
04

Văn bản hợp nhất 66/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về
Xác thực: 19/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
05

Văn bản hợp nhất 39/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Xác thực: 16/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2019
06

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Nghị định quy định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Xác thực: 22/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
07

Văn bản hợp nhất 906/VBHN-BKHĐT năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Xác thực: 12/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
08

Văn bản hợp nhất 902/VBHN-BKHĐT năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hợp nhất Nghị định về đăng ký doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Xác thực: 12/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
09

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Xác thực: 18/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
10

Văn bản hợp nhất 40/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2019
11

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Xác thực: 05/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
12

Văn bản hợp nhất 4947/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Nghị định quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Doanh nghiệp Tải về
Xác thực: 22/11/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2018
13

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BQP năm 2018 của Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý Người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng quản lý và Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
Xác thực: 04/10/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2018
14

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về
Xác thực: 07/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2018
15

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2017 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Xác thực: 18/08/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
16

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-NHNN năm 2017 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Xác thực: 12/07/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2017
17

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2016 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp Tải về
Xác thực: 06/01/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
18

Văn bản hợp nhất 34/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn chính sách thuế và thu ngân sách Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về
Xác thực: 14/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
19

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Khoa học-Công nghệ; Doanh nghiệp Tải về
Xác thực: 30/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
20

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Doanh nghiệp Tải về
Xác thực: 30/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
Vui lòng đợi