Văn bản UBND lĩnh vực Điện lực

Có tất cả 107 văn bản: Điện lực
41

Quyết định 590/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

Ban hành: 13/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2020
42

Kế hoạch 61/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020

Ban hành: 23/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2020
43

Quyết định 2212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý các công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 05/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
44

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 29/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2019
45

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về "một cửa liên thông" trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 15/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2019
46

Công văn 2251/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 31/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2019
47

Quyết định 2173/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2019
48

Quyết định 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy trình thí điểm về cơ chế phối hợp giữa Cơ quan Nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp

Ban hành: 17/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2019
49

Quyết định 178/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện và an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 21/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2020
50

Quyết định 1963/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau

Ban hành: 03/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2020
51

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý phát triển điện lực trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2018
52

Kế hoạch 63/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018

Ban hành: 13/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2018
53

Quyết định 411/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển điện lực Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2018
54

Chỉ thị 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác tiết kiệm điện

Ban hành: 21/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2017
55

Chỉ thị 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường tiết kiệm điện

Ban hành: 20/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2017
56

Quyết định 81/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc bãi bỏ Quyết định ban hành Quy định một số thủ tục liên quan đến quy trình tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 15/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2017
57

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tăng cường tiết kiệm điện

Ban hành: 01/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
58

Quyết định 31/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thời gian tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 07/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2017
59

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 22/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
60

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 19/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
Vui lòng đợi