Số 45.2012 (606) ngày 20/11/2012

 

SỐ 45 (606) - THÁNG 11/2012

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong s này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

99/2012/NĐ-CP

Nghị định 99/2012/NĐ-CP của Chính phủ phân công, phân cấp thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước...

 

* Thủ tướng Chính phủ có quyền thành lập tập đoàn kinh tế Nhà nước

Trang 2

ĐẦU TƯ

 

ĐẦU TƯ

 

2

33/2012/TT-BCT

Thông tư 33/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn

 

* Mỏ khoáng sản vốn đầu tư hơn 15 tỷ phải lập dự án

Trang 2

3

32/2012/TT-BCT

Thông tư 32/2012/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió

 

* Công trình điện gió phải xa khu dân cư ít nhất 300m

Trang 3

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

4

28/CT-TTg

Chỉ thị 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về giao dịch đảm bảo

 

* Xây dựng loạt Thông tư liên tịch về tài sản bảo đảm

Trang 3

5

06/CT-NHNN

Chỉ thị 06/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng...

 

* Nghiêm cấm ngân hàng chia lợi nhuận trước khi trích lập dự phòng rủi ro

Trang 3

THƯƠNG MẠI

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

6

94/2012/NĐ-CP

Nghị định 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

 

* Cấp tối đa 1 GPKD bán lẻ rượu/1000 dân tại quận, huyện

Trang 3

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

7

96/2012/NĐ-CP

Nghị định 96/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

 

* Từ 01/01/2013, cấm bán thuốc điều trị nghiện thay thế ra thị trường

Trang 4

8

19/2012/TT-BYT

Thông tư 19/2012/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

 

* Kiểm nghiệm định kỳ mẫu sản phẩm đã công bố tối thiều 1 lần/năm

Trang  4

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

 

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

 

9

50/2012/QĐ-TTg

Quyết định 50/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định...

 

* Chỉ áp dụng chỉ định thầu với gói thầu có nguồn vốn rõ ràng

Trang 4

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

10

40/2012/TT-BGDĐT

Thông tư 40/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh

 

* Miễn học Giáo dục quốc phòng với sinh viên có chứng nhận sĩ quan dự bị

Trang 5

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

 

11

6835/QĐ-BCT

Quyết định 6835/QĐ-BCT của Bộ Công Thương công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm...

 

* Công bố 2 TTHC mới trong lĩnh vực quản lý ATTP

Trang 5

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

CƠ CẤU-TỔ CHỨC

 

12

95/2012/NĐ-CP

Nghị định 95/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

 

* Thay đổi cơ cấu tổ chức Bộ Công Thương

Trang 5

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 10/2012, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS10/2012 Emailnhận gửi đến 6689.
 

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Doanh nghiệp


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CÓ QUYỀN
THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN KINH TẾ NHÀ NƯỚC
 

Ngày 15/11/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2012/NĐ-CP về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, trong đó, đáng chú ý là việc quy định rõ quyền của Thủ tướng Chính phủ đối với công ty Nhà nước.

Cụ thể, ngoài các quyền cơ bản trước đây như quyết định mục tiêu, chiến lược, ngành, nghề kinh doanh; vốn điều lệ của công ty Nhà nước…, Thủ tướng Chính phủ còn có thẩm quyền quyết định thành lập, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể và yêu cầu phá sản đối với tập đoàn kinh tế Nhà nước hay Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước; quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, khen thưởng,

 

kỷ luật Chủ tịch Hội đồng thành viên; phê duyệt chủ trương thành lập công ty con 100% vốn Nhà nước của Tổng công ty Nhà nước, công ty thuộc Bộ, UBND cấp tỉnh theo đề nghị...

Đồng thời, Nghị định cũng quy định rõ quyền, trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ đối với các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ trong các vấn đề như: Quyết định việc nắm giữ, tăng, giảm vốn Nhà nước đầu tư vào tập đoàn kinh tế sau cổ phần hóa; loại cổ phần, tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/12/2012.

Ü Đầu tư:


MỎ KHOÁNG SẢN VỐN ĐẦU TƯ HƠN 15 TỶ PHẢI LẬP DỰ ÁN
 

Ngày 14/11/2012, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 33/2012/TT-BCT về lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế mỏ, dự án đầu tư xây dựng mỏ khoáng sản rắn.

Theo quy định tại Thông tư này, các mỏ phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm các trường hợp: Thuộc dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư; có trong danh mục đầu tư của quy hoạch ngành đã được phê duyệt và có Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản với tổng vốn đầu tư lớn hơn 15 tỷ đồng; không có trong quy hoạch ngành hoặc quy hoạch ngành chưa được lập, chưa được phê duyệt nhưng có văn bản phê duyệt quy hoạch đồng ý bổ sung vào quy hoạch hoặc cho phép đầu tư và có Quyết định phê duyệt trữ lượng

 

khoáng sản với tổng vốn đầu tư lớn hơn 15 tỷ đồng; thuộc đối tượng đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định và có Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản với tổng vốn đầu tư lớn hơn 15 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ phải bao gồm Tờ trình thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Thông tư này thay thế Thông tư số 03/2007/TT-BCN ngày 18/06/2007, và có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.


CÔNG TRÌNH ĐIỆN GIÓ PHẢI XA KHU DÂN CƯ ÍT NHẤT 300M
 

Ngày 12/11/2012, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 32/2012/TT-BCT quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió.

Theo đó, bên cạnh các quy định về điều kiện khởi công xây dựng công trình dự án điện gió như phải có Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) với số vốn chủ sở hữu không được thấp hơn 20% tổng mức đầu tư, hợp đồng mua bán điện đã ký với bên mua điện…, công trình điện gió phải đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường, cụ thể như: Không được vi phạm các di tích khảo cổ, lịch sử, các địa điểm văn hóa, tôn giáo, khu vực sinh thái nhạy cảm; phải nằm cách xa khu dân cư ít nhất 300m; tuabin và cột tháp điện phải có mầu sáng, không phản quang; không được thực hiện quảng cáo trên tuabin điện gió…

 

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định trong vòng 12 tháng kể từ ngày được cấp GCNĐT, nếu chủ đầu tư không khởi công xây dựng hạng mục chính của công trình, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét để thu hồi GCNĐT và báo cáo Bộ Công Thương.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng có quyền chấm dứt dự án đầu tư, thu hồi GCNĐT và không bồi thường thiệt hại nếu sau tối đa 24 tháng kể từ ngày cam kết vận hành trong GCNĐT mà dự án vẫn chưa đi vào vận hành phát điện thương mại.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 27/12/2012.

 

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:


XÂY DỰNG LOẠT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH VỀ TÀI SẢN BẢO ĐẢM
 

Đây là chủ trương của Thủ tướng Chính phủ trong Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 13/11/2012 về việc tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về giao dịch bảo đảm (GDBĐ).

Tại Chỉ thị này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tòa án nhân dân; Bộ Giao thông Vận tải và các Bộ, ngành hữu quan thường xuyên rà soát hệ thống văn bản pháp luật hiện hành; nghiên cứu xây dựng các Thông tư liên tịch nhằm thực hiện đồng bộ các quy định của pháp luật về GDBĐ, tiêu biểu như: Thông tư hướng dẫn về đăng ký thế chấp tài sản hình thành trong tương lai; về xử lý tài sản bảo đảm; về giải quyết tranh chấp thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại

 

Tòa án…

Đồng thời, Bộ Tư pháp cũng có trách nhiệm tổ chức Diễn đàn đối thoại về đăng ký GDBĐ giữa cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền đăng ký GDBĐ và cộng đồng doanh nghiệp theo định kỳ hàng năm nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh…; thường xuyên tập huấn, đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng xử lý tài sản bảo đảm cho đội ngũ cán bộ pháp chế, tín dụng, kiểm soát rủi ro của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài…

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


NGHIÊM CẤM NGÂN HÀNG CHIA LỢI NHUẬN
TRƯỚC KHI TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG RỦI RO
 

Trước tình trạng trì trệ kéo dài trong hoạt động ngành Ngân hàng thời gian qua, ngày 09/11/2102, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ra Chỉ thị số 06/CT-NHNN về giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm 2012 và đầu năm 2013.

Theo đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là các TCTD) phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng, chủ động thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu thông qua dự phòng rủi ro, bán nợ, xử lý tài sản bảo đảm… Đồng thời nghiêm cấm các TCTD lợi dụng các quy định về cơ cấu lại nợ và các biện pháp nghiệp vụ khác để che giấu

 

nợ xấu hoặc làm sai lệch chất lượng tín dụng; hoặc chia cổ tức, lợi nhuận năm 2012 hay tăng tiền lương, tiền thưởng, thù lao cho cán bộ khi chưa trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định.

Ngoài ra, NHNN cũng yêu cầu các TCTD thực hiện nghiêm túc các quy định và chỉ đạo của NHNN về việc áp dụng mức lãi suất hợp lý; tiết kiệm chi phí, giảm tối đa các chi phí quản lý, quảng cáo, khuyến mại và chi phí hoạt động để có điều kiện giảm lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng vay…

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ü Thương mại:


CẤP TỐI ĐA 1 GPKD BÁN LẺ RƯỢU/1000 DÂN TẠI QUẬN, HUYỆN
 

Ngày 12/11/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2012/NĐ-CP về sản xuất kinh doanh rượu nhằm kiểm soát chặt chẽ các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu trong nước, trong đó tiêu biểu là các quy định về kiểm soát số lượng giấy phép kinh doanh (GPKD) rượu.

Theo đó, Chính phủ quy định số lượng GPKD bán lẻ sản phẩm rượu tại cửa hàng bán lẻ trên địa bàn một quận, huyện, thị xã được xác định theo nguyên tắc không quá 01 giấy phép/1.000 dân và phù hợp theo quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu; số lượng GPKD bán buôn sản phẩm rượu được xác định trên địa bàn tỉnh theo nguyên tắc không quá 01 GPKD/100.000 dân; còn số lượng GPKD phân phối sản phẩm rượu được xác định theo số dân cả nước theo nguyên tắc không quá 01 GPKD/400.000 dân.
 

 

Hàng năm, căn cứ vào tình hình biến động dân số từng thời kỳ, cơ quan có thẩm quyền phải công bố số lượng GPKD đang còn hiệu lực và số lượng còn lại chưa được cấp (nếu có).

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu kể từ ngày 01/01/2014, tất cả sản phẩm rượu sản xuất và nhập khẩu để tiêu thụ trong nước phải dán tem trên bao bì sản phẩm theo quy định của Bộ Tài chính (trừ trường hợp sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu chế biến lại rượu). Tem sản phẩm rượu chỉ được cấp cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu, GPKD phân phối sản phẩm rượu.

Nghị đinh này thay thế Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/04/2008, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.

Ü Y tế-Sức khỏe:


TỪ 01/01/2013, CẤM BÁN THUỐC
ĐIỀU TRỊ NGHIỆN THAY THẾ RA THỊ TRƯỜNG
 

Ngày 15/11/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2012/NĐ-CP quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, trong đó, đáng chú ý là quy định cấm bán ra thị trường hoặc cung cấp thuốc điều trị thay thế cho cơ sở không được phép điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Nghị định này, cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bao gồm cơ sở điều trị thay thế và cơ sở cấp phát thuốc điều trị thay thế muốn hoạt động phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị và nhân sự như: Có nhân

 

viên y tế được phép khám bệnh, chữa bệnh, kê đơn thuốc gây nghiện; có nhân viên y tế hỗ trợ công tác khám bệnh, chữa bệnh, xét nghiệm, tư vấn; số lượng nhân viên làm việc toàn thời gian phải đạt tỷ lệ từ 75% trở lên trên tổng số nhân viên của cơ sở điều trị thay thế; có nơi tiếp đón, phòng hành chính; phòng cấp phát thuốc; các phòng trong cơ sở điều trị phải có diện tích từ 10m2 trở lên… và các điều kiện cụ thể khác theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013
 


KIỂM NGHIỆM ĐỊNH KỲ MẪU SẢN PHẨM
ĐÃ CÔNG BỐ TỐI THIỀU 1 LẦN/NĂM
 

Ngày 09/11/2012, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 19/2012/TT-BYT hướng dẫn công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (ATTP).

Theo Thông tư này, tổ chức cá nhân tự công bố sản phẩm phù hợp với quy định ATTP đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Sau khi công bố, Cơ quan tiếp nhận đăng ký và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm địa phương có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về ATTP; đồng thời lấy mẫu kiểm nghiệm theo định kỳ 01 lần/năm đối với sản phẩm của cơ sở có một trong các chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như GMP, HACCP, ISO 22000 và 02 lần/năm đối với sản phẩm của cơ sở chưa được cấp chứng chỉ trên.
 

 

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định cá nhân, tổ chức muốn công bố hợp quy và công bố phù hợp với quy định ATTP đều phải trải qua bước thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm tại phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập trước khi nộp hồ sơ công bố.

Cục An toàn thực phẩm và các Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tại địa phương là cơ quan chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đăng ký; cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP.

Thông tư này thay thế Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 15/12/2005 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2012.

Ü Đấu thầu-Cạnh tranh:


CHỈ ÁP DỤNG CHỈ ĐỊNH THẦU
VỚI GÓI THẦU CÓ NGUỒN VỐN RÕ RÀNG
 

Đây là nội dung được quy định tại Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg ngày 09/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo đó, các gói thầu muốn được Thủ tướng xem xét, quyết định áp dụng chỉ định thầu phải đáp ứng các điều kiện như: Có quyết định đầu tư được duyệt; nguồn vốn cho gói thầu đã xác định rõ ràng và bảo đảm bố trí đủ vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu; đảm bảo thời gian hoàn tất thủ tục chỉ định thầu không quá 45 ngày kể từ ngày phê duyệt hồ sơ đến ngày ký hợp đồng và không quá 90 ngày đối với trường hợp gói thầu có quy mô lớn, phức tạp…

Quyết định cũng quy định rõ các trường hợp đặc biệt được Thủ tướng quyết định áp dụng chỉ định thầu phải là các gói thầu mang tính cấp bách, bao gồm: Gói thầu cấp bách để thực hiện sự kiện quan trọng quốc gia mà sự kiện đó đã được Thủ

 

tướng quyết định; gói thầu cấp bách triển khai công việc nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia; gói thầu cấp bách chống ùn tắc giao thông ở các thành phố trực thuộc Trung ương…

Ngoài ra, Quyết định cũng yêu cầu chủ đầu tư, bên mời thầu phải thực hiện việc đăng tải các thông tin về kế hoạch đấu thầu, kết quả chỉ định trên Báo Đấu thầu theo quy định trong thời hạn tối đa 07 ngày kể từ ngày ký văn bản. Trường hợp không thực hiện sẽ bị cảnh cáo và khi có từ 03 hành vi vi phạm trở lên bị cảnh cáo thì chủ đầu tư, bên mời thầu đó sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong 06 tháng, đồng thời, cứ thêm một hành vi vi phạm xử lý cảnh cáo thì bị cấm tham gia thêm 03 tháng nữa nhưng không quá 03 năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013.
 

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:


MIỄN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
VỚI SINH VIÊN CÓ CHỨNG NHẬN SĨ QUAN DỰ BỊ
 

Ngày 19/11/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư số 40/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN).

Theo đó, từ ngày 04/01/2013, ngoài các đối tượng như: Sinh viên tốt nghiệp sĩ quan quân đội; học sinh, sinh viên là người nước ngoài; học sinh, sinh viên đào tạo văn bằng 2, trình độ trung cấp chuyên nghiệp, đại học, cao đẳng theo quy định cũ, các đối tượng miễn học môn GDQP-AN còn bao gồm các sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp học viện, trường công an.

Riêng với đối tượng được miễn học, miễn thi các học phần; miễn học, miễn thi thực hành kỹ năng quân sự và tạm hoãn học vẫn được áp dụng theo quy định cũ. Cụ thể như: Tạm hoãn học GDQP-AN đối với học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài hoặc đang hoạc tập tại các trường của nước ngoài, trường

 

liên doanh, liên kết với nước ngoài tại Việt Nam; học sinh, sinh viên bị ốm đau, tai nạn, thiên tai…

Cũng theo Thông tư này, việc dạy, học GDQP-AN phải bảo đảm sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, giữa dạy học lý thuyết với dạy học thực hành, phù hợp với quy chế tổ chức đào tạo của từng trình độ; giáo dục tại trường, tại trung tâm GDQP-AN phải gắn kết với giáo dục thực tế tại các đơn vị quân đội, quân binh chủng và bảo tàng lịch sử; giáo viên, giảng viên dạy học đúng chuyên ngành được đào tạo; khi giảng dạy tại giảng đường hoặc thực hành trên thao trường phải mang mặc trang phục theo quy định...

Thông tư này thay thế Quyết định số 69/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2007 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/01/2013.
 

Ü Hành chính:


CÔNG BỐ 2 TTHC MỚI TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ ATTP
 

Ngày 13/11/2012, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 6835/QĐ-BCT công bố 02 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương là thủ tục cấp và cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP với một số quy định đáng lưu ý.

Cụ thể, để được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói phải gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đến Cơ quan cấp Giấy chứng nhận thuộc Bộ Công Thương. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, Cơ quan cấp Giấy chứng nhận sẽ tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tiến hành thẩm định nội dung hồ sơ và thẩm định thực tế tại cơ sở. Trong vòng 05 ngày từ khi có kết quả thẩm định

 

“Đạt” sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận có thời hạn 03 năm.

Riêng các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ có từ 02 nhân viên trở xuống trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc đối tượng bán hàng dong, kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt không phải cấp Giấy chứng nhận này.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định, trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận hết hạn hoặc trong trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, thất lạc, hư hỏng, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có đơn hoặc văn bản đề nghị cấp lại theo trình tự và thủ tục giống như khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ü Cơ cấu tổ chức:


THAY ĐỔI CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ CÔNG THƯƠNG
 

Ngày 12/11/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Trong đó, đáng chú ý là quy định giảm số lượng các tổ chức, đơn vị phục vụ chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương từ 37 xuống còn 35 đơn vị, tổ chức; bỏ Vụ Thương mại trong nước; Thương vụ tại các nước và các vùng lãnh thổ; Cơ quan đại diện của Bộ Công Thương tại TP.HCM, Ban Thư ký Hội đồng Cạnh tranh…; thành lập mới Cục Công tác phía Nam, Tạp chí Công Thương… ; Vụ Thương mại miền núi được đổi tên thành Vụ Thương mại biên giới và miền núi …

Nghị định cũng nhấn mạnh nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương trong việc

 

trình Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh, các dự thảo nghị quyết, nghị định, cơ chế… thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch dự trữ quốc gia về xăng dầu, vật liệu nổ công nghiệp và các dự trữ khác theo quy định của Chính phủ; quản lý an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sản phẩm sữa chế biến, dầu thực vật…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/12/2012.
 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.