Số 31.2014 (694) ngày 19/08/2014

SỐ 31 (694) - THÁNG 08/2014

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

1

103/2014/TT-BTC

Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

 

* Thay đổi cách tính thuế nhà thầu nước ngoài

Trang 2

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

2

19/2014/TT-BLĐTBXH

Thông tư 19/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 27/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình

 

* Người giúp việc làm thêm ngày lễ, tết được hưởng tối thiểu 300% lương

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

3

25/CT-TTg

Chỉ thị 25/CT-TTg về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm 2014

 

* Từ 31/10, ngừng thực hiện kinh phí mua sắm chưa được phê duyệt

Trang 3

4

20/2014/TT-NHNN

Thông tư 20/2014/TT-NHNN quy định về khoản thu, tạm ứng của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đối với các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt

 

* TCTD phải tạm ứng tiền để Công ty Quản lý tài sản xử lý nợ xấu

Trang 3

5

105/2014/TT-BTC

Thông tư 105/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

 

* Thưởng đến 50 triệu đồng khi báo tin vi phạm hành chính

Trang 3

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

 

6

33/2014/TT-BGTVT

Thông tư 33/2014/TT-BGTVT quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải

 

* Giám định tư pháp lĩnh vực GTVT có thể không cần bằng đại học

Trang 4

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

7

2961/QĐ-BGDĐT

Quyết định 2961/QĐ-BGDĐT về việc xác định mức điểm xét tuyển cơ bản cho các khối thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 và điểm xét tuyển đối với các trường, ngành quy định môn thi chính

 

* Công bố mức điểm xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2014

Trang 4

8

27/2014/TT-BGDĐT

Thông tư 27/2014/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp

 

* Người khuyết tật được xét tuyển thẳng vào trung cấp chuyên nghiệp

Trang 4

9

26/2014/TT-BGDĐT

Thông tư 26/2014/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2007

 

* Nghỉ quá 45 buổi học/năm sẽ không được lên lớp

Trang 5

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

10

81/2014/NĐ-CP

Nghị định 81/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

 

* Người làm chứng được hưởng đến 200% lương cơ sở

Trang 5

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 07/2014, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS07/2014 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Thuế-Phí-Lệ phí:


THAY ĐỔI CÁCH TÍNH THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

Ngày 06/08/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam, quy định tất cả các nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam; có thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên; đang áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và thực hiện đăng ký thuế, được cơ quan thuế cấp mã số thuế sẽ phải nộp thuế nhà thầu nước ngoài (bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, từ ngày 01/10/2014, thuế giá trị gia tăng phải nộp của nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài sẽ được tính theo tỷ lệ trực tiếp trên doanh thu tính thuế thay vì dựa trên giá trị gia tăng như quy định hiện hành. Cụ thể, số thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng doanh thu tính thuế giá trị gia tăng nhân với tỷ lệ % để tính thuế
 

 

giá trị gia tăng trên doanh thu. Trong đó, doanh thu tính thuế giá trị gia tăng là toàn bộ doanh thu do cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng mà nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp kể cả các khoản chi phí do bên Việt Nam trả thay nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có).

Cũng từ ngày 01/10/2014, thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia hợp đồng kinh tế/dự án tại Việt Nam, chuyển nhượng quyền tài sản tại Việt Nam của nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư này thay thế Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2014.

 

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:

NGƯỜI GIÚP VIỆC LÀM THÊM NGÀY LỄ, TẾT
ĐƯỢC HƯỞNG TỐI THIỂU 300% LƯƠNG

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình.

Theo Thông tư này, từ ngày 05/10, người giúp việc làm việc ngoài thời gian ghi trong hợp đồng lao động vào ngày thường được trả lương ít nhất bằng 150% tiền lương tính theo giờ làm việc. Đối với người giúp việc làm vào ngày nghỉ hàng tuần và ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, mức lương được trả ít nhất bằng 200% và 300% tiền lương tính theo ngày làm việc, chưa kể tiền lương của ngày lễ, tết có hưởng lương theo quy định của pháp luật . Ngoài ra, người lao động làm việc ngoài thời gian ghi trong hợp đồng lao động vào ban đêm còn được hưởng thêm 20% tiền lương tính theo giờ của ngày làm việc bình thường hoặc tiền lương của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về trợ cấp thôi việc cho người giúp việc trong gia đình. Theo đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp
 

 

thôi việc cho người giúp việc đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp ½ tháng tiền lương. Trong đó, tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là mức tiền lương bình quân ghi trong hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng; thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động, bao gồm: Thời gian thử việc, thời gian làm việc tại hộ gia đình; thời gian được bố trí học văn hóa, học nghề; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người giúp việc...

Thông tư cũng khẳng định, người sử dụng lao động phải bố trí để người giúp việc được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 01 lần/năm. Chi phí khám sức khỏe định kỳ do người sử dụng lao động chi trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Đặc biệt, nghiêm cấm người sử dụng lao động và các thành viên trong hộ gia đình ngược đãi, phạt tiền, cắt lương, giữ bản chính giấy tờ tùy thân hay tự ý lục soát, sử dụng đồ cá nhân... của người giúp việc.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2014.
 

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

TỪ 31/10, NGỪNG THỰC HIỆN KINH PHÍ MUA SẮM
CHƯA ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Ngày 13/08/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước những tháng cuối năm 2014, yêu cầu các Bộ, ngành và đơn vị liên quan chủ động cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện đối với các khoản chi mua sắm để thay thế trang thiết bị, xe ô tô... đến thời hạn thanh lý, thải loại nhưng vẫn có thể sử dụng được. Sau ngày 31/10/2014, sẽ ngừng thực hiện và hủy bỏ kinh phí mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong dự toán của các đơn vị nhưng chưa được phê duyệt dự toán hay tổ chức đấu thầu.

Đồng thời, khẳng định không được kéo dài thời gian thực hiện các khoản vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2014, các khoản ứng trước ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ, các khoản bổ sung kế hoạch sang năm 2015,  trừ một số trường hợp được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài. Đặc biệt, phải hạn chế tối đa việc
 

 

ứng vốn từ ngân sách Nhà nước cho các công trình, dự án trừ trường hợp thật sự cần thiết, cấp bách bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo và phải cân đối bố trí được nguồn để hoàn trả vốn ứng trước...; phấn đấu đạt mục tiêu về tăng trưởng kinh tế và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2014 khoảng 8 - 10%.

Bộ Tài chính cũng được yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa, hiện đại hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong thực hiện quyền và trách nhiệm đối với Nhà nước song song với theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường giá cả, kịp thời đề xuất biện pháp phù hợp, đúng quy định của pháp luật để can thiệp thị trường nhằm bình ổn giá cả, kiểm soát lạm phát trên địa bàn từng địa phương và trong phạm vi cả nước, nhất là trong các dịp lễ, tết...
 

TCTD PHẢI TẠM ỨNG TIỀN
ĐỂ CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN XỬ LÝ NỢ XẤU

Theo Thông tư số 20/2014/TT-NHNN ngày 12/08/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về khoản thu, tạm ứng của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam đối với các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt, các TCTD bán nợ cho Công ty Quản lý tài sản và nhận trái phiếu đặc biệt phải tạm ứng một khoản tiền để Công ty Quản lý tài sản trang trải các chi phí liên quan đến xử lý nợ xấu.

Theo đó, trong thời hạn 15 ngày làm việc đầu tiên của tháng 1 hàng năm, TCTD bán nợ phải chuyển cho Công ty Quản lý tài sản các khoản tạm ứng của năm trước liền kề tương ứng với một tỷ lệ trên số dư nợ gốc thực tế bình quân năm của các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt của năm trước liền kề.

Công ty Quản lý tài sản cũng được hưởng số tiền tương ứng với một tỷ lệ trên
 

 

số tiền thu hồi nợ của Công ty. Tỷ lệ này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định theo nguyên tắc thúc đẩy việc xử lý nợ xấu; hạn chế rủi ro và chi phí trong xử lý nợ xấu; giảm thiểu chi phí cho TCTD bán nợ và đảm bảo Công ty Quản lý tài sản có đủ nguồn thu bù đắp đầy đủ chi phí hoạt động.

Ngoài ra, Công ty Quản lý tài sản thu hồi các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt bằng số tiền thu được từ việc bán nợ; số tiền thu từ các hoạt động khai thác, cho thuê, bán tài sản bảo đảm; số tiền khách hàng vay trả nợ; số tiền do bên bảo đảm, bên có nghĩa vụ trả nợ thanh toán hoặc do bên thứ ba khác trả nợ thay cho khách hàng và giá trị khoản góp vốn điều lệ, vốn cổ phần tại khách hàng vay do chuyển nợ thành vốn điều lệ, vốn cổ phần...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/09/2014.
 

THƯỞNG ĐẾN 50 TRIỆU ĐỒNG KHI BÁO TIN
VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Đây là nội dung quy định tại Thông tư số 105/2014/TT-BTC ngày 07/08/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính (VPHC).

Theo đó, người báo tin VPHC có thể được nhận tối đa 10% số tiền xử phạt và tiền bán tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước (nếu có) cho mỗi vụ việc VPHC. Số tiền chi mua tin này không được quá 05 triệu đồng hoặc 50 triệu đồng đối với VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Cũng theo Thông tư này, Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại nơi Kho bạc
 

 

Nhà nước ủy nhiệm thu phạt có trách nhiệm căn cứ quyết định xử phạt và số ngày chậm nộp phạt để tính và thu tiền chậm nộp phạt đối với số tiền có giá trị từ 1.000 đồng trở lên. Thời điểm tính tiền chậm nộp là sau 10 ngày (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ) kể từ khi giao nhận quyết định xử phạt hoặc ngày quyết định được phát hợp lệ qua đường bưu điện. Trường hợp tổ chức, cá nhân bị xử phạt không có xác nhận ngày giao nhận hay không xuất trình được ngày quyết định xử phạt được phát hợp lệ và không thuộc trường hợp cố tình không nhận quyết định xử phạt, ngày tính tiền nộp chậm là sau 12 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2014.


 

Ü Giao thông:

GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP LĨNH VỰC GTVT CÓ THỂ
KHÔNG CẦN BẰNG ĐẠI HỌC

Theo Thông tư số 33/2014/TT-BGTVT do Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 08/08/2014 quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải (GTVT), để được bổ nhiệm là giám định viên tư pháp trong lĩnh vực này ngoài việc đáp ứng điều kiện là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam; có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt; cá nhân phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành đào tạo có liên quan đến lĩnh vực GTVT; đồng thời, đã qua thực tế làm công tác chuyên môn về chuyên ngành được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên.

Người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực GTVT cũng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên; tuy nhiên, trong trường hợp người không có trình độ đại học nhưng có kiến thức chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực cần giám định thì có thể được lựa chọn làm người giám định tư pháp theo vụ việc.
 

 

Cũng theo Thông tư này, người được phân công thực hiện giám định tư pháp trong lĩnh vực GTVT phải có trách nhiệm tiếp nhận nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, tổ chức thực hiện giám định, kết luận về các nội dung giám định và trả lời cơ quan trưng cầu, yêu cầu giám định. Nếu từ chối giám định trong trường hợp nội dung cần giám định vượt quá khả năng chuyên môn; đối tượng giám định, các tài liệu liên quan được cung cấp không đủ hoặc không có giá trị để kết luận giám định; thời gian không đủ để thực hiện giám định hoặc có lý do chính đáng khác thì việc từ chối phải được thông báo cho người trưng cầu, người yêu cầu giám định bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2014.

 

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

CÔNG BỐ MỨC ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC,
CAO ĐẲNG NĂM 2014

Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành Quyết định số 2961/QĐ-BGDĐT ngày 14/08/2014 quy định về việc xác định mức điểm xét tuyển cơ bản cho các khối thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 và điểm xét tuyển đối với các trường, ngành quy định môn thi chính.

Theo đó, điểm xét tuyển cơ bản cho các khối thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 gồm có 03 mức. Ở mức 3: Điểm xét tuyển cơ bản cho khối A, A1, C, D là 13 điểm, khối B là 14 điểm; ở mức 2, điểm xét tuyển của khối A, A1, C, D là 14 điểm, khối B là 15 điểm; ở mức 1, điểm xét tuyển của khối A, A1, C, D là 17 điểm và khối B là 18 điểm.

Điểm xét tuyển cơ bản cho các khối thi tuyển sinh vào cao đẳng đối với học sinh
 

 

thi theo đề thi tuyển sinh đại học và đề thi tuyển sinh cao đẳng chỉ gồm 01 mức. Cụ thể, khối A, A1, C và D là 10 điểm; khối B là 11 điểm.

Riêng đối với các trường, ngành quy định môn thi chính, việc xác định điểm xét tuyển của thí sinh có tính đến hệ số của môn thi chính (bằng tổng điểm của cả 03 môn thi, trong đó môn thi chính được nhân hệ số 2) và làm tròn theo quy định hiện hành, điểm xét tuyển của thí sinh được quy đổi về hệ 30 điểm bằng cách lấy điểm của thí sinh (tổng điểm 03 môn đã làm tròn) nhân với 3, chia cho 4 và làm tròn đến 02 chữ số thập phân; điểm xét tuyển của thí sinh là tổng điểm xét tuyển quy đổi về hệ 30 điểm và điểm ưu tiên (theo khu vực và đối tượng), nếu có.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐƯỢC XÉT TUYỂN THẲNG
VÀO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Ngày 11/08/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), trong đó đáng chú ý là quy định thay đổi về đối tượng xét tuyển thẳng vào TCCN.

Cụ thể, ngoài một số đối tượng được xét tuyển thẳng theo quy định hiện hành như: Anh hùng lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông; người đã trúng tuyển vào trường TCCN nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự, nay đã phục viên, xuất ngũ, đáp ứng đầy đủ các điều kiện về sức khỏe, giấy tờ; con liệt sĩ, thương binh từ 81% trở lên hoặc người mồ côi cả cha lẫn mẹ, tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông, có hạnh kiểm loại khá trở lên, điểm tổng kết của 02 môn Toán, Ngữ văn cuối cấp đạt từ 6,0 điểm trở lên..., từ ngày 25/09, thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 03 năm trở lên, học 03 năm, tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc học 04 năm và tốt nghiệp trung học cơ sở tại các huyện nghèo và thí sinh có Giấy xác nhận khuyết tật; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị tật do hậu quả của chất độc hoá học đang hưởng trợ cấp hàng tháng; thương binh, bệnh binh... cũng sẽ được xem xét

 

tuyển thẳng vào TCCN.

Tương tự, thí sinh đoạt từ giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi Olympic, hội thi khoa học kỹ thuật, thi chọn học sinh giỏi từ cấp tỉnh trở lên và thí sinh đoạt từ giải khuyến khích trở lên trong các giải thi đấu thể dục, thể thao từ cấp tỉnh trở lên hoặc trong các cuộc thi nghệ thuật về ca, múa, nhạc từ cấp tỉnh trở lên sẽ được tuyển thẳng vào TCCN theo ngành học phù hợp với môn đạt giải từ ngày 25/09.

Đặc biệt, đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi Olympic, hội thi khoa học kỹ thuật..., Thông tư quy định nếu chưa tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung học cơ sở, thí sinh sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/09/2014; thay thế các Quyết định số 06/2006/QĐ- BGDĐT ngày 17/03/2006 và Quyết định số 08/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06/04/2007.


NGHỈ QUÁ 45 BUỔI HỌC/NĂM SẼ KHÔNG ĐƯỢC LÊN LỚP

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11/08/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT.

Trong đó, đáng chú ý là quy định thay đổi về tiêu chuẩn lên lớp đối với học sinh theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Theo đó, từ ngày 25/09, học viên nghỉ học quá 45 buổi trong 01 năm học thay vì 35 buổi học như quy định hiện hành (kể cả nghỉ có phép và không phép) sẽ không được lên lớp.

Một nội dung đáng chú ý khác là việc thay đổi cách tính điểm trung bình học kỳ, cả năm. Theo đó, thay vì tính điểm trung bình học kỳ, cả năm theo điểm trung bình môn của tất cả các môn với hệ số môn học (ví dụ: Hệ số 2 đối với Toán, Vật lý...),
 

 

từ ngày 25/09/2014, điểm trung bình các môn học kỳ được tính bằng trung bình cộng của điểm trung bình môn học kỳ tất cả các môn học và điểm trung bình cả năm sẽ là trung bình cộng của điểm trung bình môn cả năm của tất cả các môn học.

Riêng đối với học sinh khuyết tật, Thông tư nhấn mạnh, việc đánh giá học sinh phải theo nguyên tắc động viên, khuyến khích sự nỗ lực, tiến bộ của học viên; học viên có khả năng đáp ứng các yêu cầu của Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông sẽ được đánh giá, xếp loại theo các quy định như đối với học viên bình thường. Những môn học hoặc hoạt động giáo dục mà người khuyết tật không có khả năng đáp ứng yêu cầu chung sẽ được đánh giá theo kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/09/2014.
 

Ü Tư pháp-Hộ tịch:


NGƯỜI LÀM CHỨNG ĐƯỢC HƯỞNG ĐẾN 200% LƯƠNG CƠ SỞ

Theo Nghị định số 81/2014/NĐ-CP ngày 14/08/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng, từ ngày 01/10/2014, người thực hiện giám định, định giá được triệu tập tham gia phiên tòa giải quyết vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự với vai trò người làm chứng sẽ được hưởng mức tiền lương bằng 200% lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Đối với các trường hợp làm chứng còn lại, người làm chứng sẽ được hưởng mức thù lao bằng 100% mức lương cơ sở tính theo ngày lương do Nhà nước quy định.

Đối với người làm chứng tại phiên họp giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính và các hoạt động tố tụng khác giải quyết vụ án dân sự, chế độ tiền lương, thù lao
 

 

được hưởng bằng 50% mức chi phí đối với người làm chứng gia phiên tòa nêu trên.

Ngoài ra, người làm chứng, người phiên dịch cũng sẽ được chi trả chi phí đi lại, chi phí lưu trú và chi phí khác (nếu có). Theo đó, ngay sau khi kết thúc công việc làm chứng, phiên dịch được triệu tập tại phiên tòa, phiên họp, người làm chứng, người phiên dịch phải gửi hồ sơ đề nghị thanh toán tới cơ quan tiến hành tố tụng để làm thủ tục thanh toán. Hồ sơ bao gồm: Giấy đề nghị thanh toán, trên đó có tên, địa chỉ, mã số thuế của người đề nghị thanh toán, số tiền đề nghị, phương thức thanh toán và bản chính các hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh các khoản chi phí thực tế hợp lý đã phát sinh...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2014.

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.