Số 29.2014 (692) ngày 05/08/2014

SỐ 29 (692) - THÁNG 08/2014

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

1

97/2014/TT-BTC

Thông tư 97/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực truyền thông

 

* Phí giám định chất lượng dịch vụ viễn thông là 10,2 triệu đồng/lần

Trang 2

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

 

2

21/CT-TTg

Chỉ thị 21/CT-TTg về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

 

* Tiến hành kiểm kê đất đai trên toàn quốc

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG

 

3

16/2014/TT-NHNN

Thông tư 16/2014/TT-NHNN hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép

 

* Hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng

Trang 3

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

 

4

24/2014/TT-BCT

Thông tư 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14/05/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

 

* DN bán hàng đa cấp phải báo cáo hoạt động trước ngày 15/7 và 15/1

Trang 3

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

5

08/2014/TT-BTTTT

Thông tư 08/2014/TT-BTTTT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định

 

* Sự cố truyền hình Internet phải được khắc phục trong 72 giờ

Trang 4

6

07/2014/TT-BTTTT

Thông tư 07/2014/TT-BTTTT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất

 

* Quy chuẩn về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn

Trang 4

AN NINH TRẬT TỰ

 

AN NINH TRẬT TỰ

 

7

79/2014/NĐ-CP

Nghị định 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

 

* Chung cư từ 5 tầng phải có thiết kế phòng cháy, chữa cháy

Trang 4

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

CHÍNH SÁCH KINH TẾ-XÃ HỘI

 

8

56/NQ-CP

Nghị quyết 56/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 07 năm 2014

 

* Tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá, bia

Trang 5

CÔNG NGHIỆP

 

CÔNG NGHIỆP

 

9

76/2014/NĐ-CP

Nghị định 76/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

 

* Miễn cấp phép khi mua dưới 5kg tiền chất thuốc nổ/năm để thử nghiệm

Trang 5

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

10

20/CT-TTg

Chỉ thị 20/CT-TTg về việc ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có tạp chất

 

* Kinh doanh tôm chứa tạp chất có thể bị tội hình sự

Trang 5

11

19/CT-TTg

Chỉ thị 19/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới

 

* Nghiêm cấm sử dụng xung điện để khai thác thủy sản

Trang 6

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

12

53/NQ-CP  

Nghị quyết 53/NQ-CP về phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2014

 

* Dự kiến ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Trang 6

13

1267/QĐ-TTg

Quyết định 1267/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng Bộ Pháp điển

 

* Đến năm 2023, hoàn thiện Bộ pháp điển

Trang 6

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

 

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

 

14

78/2014/NĐ-CP

Nghị định 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

 

* Đạt giải KHCN, thưởng đến 270 lần lương cơ sở

Trang 7

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 07/2014, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS07/2014 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Thuế-Phí-Lệ phí:

PHÍ GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
LÀ 10,2 TRIỆU ĐỒNG/LẦN

Ngày 24/07/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 97/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin truyền thông, với mức thu dao động từ 50.000 đồng đến 15,5 triệu đồng.

Trong đó, mức phí thấp nhất 50.000 đồng/trang được áp dụng khi giám định bài báo, bài viết có nội dung về văn hóa, thuần phong, mỹ tục; giám định xuất bản phẩm dạng sách in tiếng nước ngoài có nội dung tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; mức phí 100.000 đồng/xuất bản phẩm, vụ việc được áp dụng khi giám định video clip có nội dung về chính trị, tư tưởng; video clip có nội dung văn hóa, thuần phong, mỹ tục; dây chuyền thiết bị in công nghiệp; thiết bị in văn phòng, máy photocopy màu hay khi giám định xuất bản phẩm được xuất bản, in, phát hành, nhập khẩu hợp pháp hoặc không hợp pháp.

 

 

Đối với nội dung giám định điều kiện đảm bảo hoạt động cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” hoặc tên miền quốc tế tại Việt Nam; giám định phần mềm máy tính; giám định chất lượng dịch vụ viễn thông và giám định hệ thống ghi cước tổng đài mạng viễn thông công cộng, mức phí lần lượt là 3,8 triệu đồng/nhà cung cấp; 5,3 triệu đồng/phần mềm; 10,2 triệu đồng/lần đo và 15,5 triệu đồng/hệ thống...

Các mức thu phí nêu trên không bao gồm tiền bồi dưỡng giám định tư pháp và là khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước. Cơ quan thu phí được trích 95% trên số tiền phí thu được để trang trải cho các nội dung chi quy định tại Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/05/2006; 5% còn lại được nộp vào ngân sách Nhà nước theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2014.
 

Ü Đất đai-Nhà ở:


TIẾN HÀNH KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI TRÊN TOÀN QUỐC

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/08/2014 về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014, nhằm mục đích phân tích thực trạng, cơ cấu sử dụng các loại đất, tình hình biến động đất đai trong 05 năm; qua đó đánh giá tình hình quản lý đất đai của từng địa phương.

Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tính đến hết ngày 31/12/2014 sẽ được tiến hành thống nhất trên phạm vi cả nước. Trong đó, thời hạn hoàn thành và báo cáo kết quả ở cấp xã là trước ngày 01/06/2015; cấp huyện trước ngày 15/07/2015; cấp tỉnh trước ngày 01/09/2015; cả nước và các vùng kinh tế - xã hội trước ngày 01/11/2015.

Thủ tướng yêu cầu việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 phải thực hiện trên cơ sở sử dụng bản đồ địa chính, bản đồ giải thửa để
 

 

điều tra, kiểm kê các loại đất, các loại đối tượng sử dụng đất ngoài thực địa. Địa phương chưa có bản đồ địa chính tập trung và bản đồ giải thửa thì sử dụng ảnh viễn thám để biên tập thành bản đồ điều tra kiểm kê; các địa phương không có 02 loại tài liệu này thì sử dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất đã được lập trước đây kết hợp với các loại bản đồ khác hiện có của địa phương để khoanh vẽ, chỉnh lý biên tập thành bản đồ sử dụng điều tra kiểm kê ngoài thực địa.

Đồng thời, áp dụng công nghệ thông tin cho việc số hóa kết quả điều tra, khoanh vẽ các loại đất, các loại đối tượng quản lý, sử dụng đất và tổng hợp số liệu kiểm kê đất đai, thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp; đặc biệt, coi trọng việc thẩm định kết quả thực hiện của tất cả các công đoạn ở các cấp, nhất là việc thực hiện ở cấp xã, bảo đảm yêu cầu chất lượng và tính trung thực của số liệu kiểm kê.
 

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG

Theo Thông tư số 16/2014/TT-NHNN ngày 01/08/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép, người cư trú là cá nhân được sử dụng tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng được phép để thu ngoại tệ chuyển khoản từ nước ngoài, thu ngoại tệ tiền mặt từ nước ngoài mang vào, từ các nguồn thu hợp pháp trong nước; chi bán ngoại tệ, chi tặng, cho, chuyển đổi; chuyển tiền hoặc chi chuyển ra nước ngoài (đối với người cư trú là người nước ngoài).

Ngoài ra, Thông tư cũng cho phép người cư trú là tổ chức được sử dụng tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng để chi chuyển khoản hoặc rút ngoại tệ tiền mặt để trả lương, thưởng, phụ cấp cho người nước ngoài; chuyển tiền, thanh toán cho các giao dịch vãng lai, giao dịch vốn theo quy định của pháp luật; chi bán ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng được phép và chi chuyển đổi ra các công cụ thanh toán khác bằng ngoại tệ...
 

 

Đối với việc điều chuyển ngoại tệ, đồng Việt Nam giữa các tài khoản của 01 chủ tài khoản, Thông tư quy định, người cư trú, người không cư trú là tổ chức, cá nhân được điều chuyển ngoại tệ chuyển khoản giữa các tài khoản ngoại tệ của mình mở tại các ngân hàng khác nhau hoặc trong cùng hệ thống của 01 ngân hàng được phép, trừ trường hợp người cư trú là tổ chức không được điều chuyển ngoại tệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc mua, bán ngoại tệ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước. Đồng thời, người không cư trú là tổ chức, cá nhân và người cư trú là cá nhân nước ngoài cũng được điều chuyển đồng Việt Nam chuyển khoản giữa các tài khoản đồng Việt Nam của mình được mở tại các ngân hàng khác nhau hoặc trong cùng hệ thống của 01 ngân hàng được phép.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2014.

 

Ü Thương mại:

DN BÁN HÀNG ĐA CẤP PHẢI BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
TRƯỚC NGÀY 15/7 VÀ 15/1

Theo Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/07/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/05/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thì trước ngày 15/07 và ngày 15/01 hàng năm, doanh nghiệp (DN) bán hàng đa cấp có trách nhiệm nộp báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động bán hàng đa cấp 06 tháng và 01 năm bằng văn bản và dữ liệu điện tử tới Cục Quản lý cạnh tranh và Sở Công Thương nơi DN có thông báo hoạt động bán hàng đa cấp.

Trong đó, báo cáo định kỳ nộp cho Sở Công Thương bao gồm thông tin về DN và thông tin về kết quả hoạt động bán hàng đa cấp của DN như doanh thu, thống kê về các sản phẩm kinh doanh đa cấp, số lượng người tham gia bán hàng đa cấp, hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế trả cho người bán hàng đa cấp. Đối với báo cáo định kỳ nộp cho Cục Quản lý cạnh tranh, ngoài thông tin về DN và kết quả hoạt động bán hàng đa cấp như trên, báo cáo còn bao gồm thông tin về số lượng hội nghị, hội thảo, đào tạo đã thông báo, xác nhận và báo cáo tài chính
 

 

đã được kiểm toán của năm tài chính liền trước (đối với báo cáo định kỳ 06 tháng đầu năm).

Cũng theo Thông tư này, từ ngày 15/09, khi tổ chức hội nghị, hội thảo hay đào tạo, DN bán hàng đa cấp phải gửi hồ sơ thông báo đến Sở Công Thương nơi dự kiến tổ chức. Hồ sơ bao gồm: Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo; bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký DN hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; nội dung, chương trình, kịch bản, tài liệu của hội nghị, hội thảo, đào tạo; số lượng người tham gia dự kiến; danh sách báo cáo viên; bản sao Chứng chỉ đào tạo viên (nếu đào tạo người tham gia bán hàng đa cấp); văn bản ủy quyền trong trường hợp DN ủy quyền cho cá nhân thực hiện đào tạo hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2014.

 

Ü Thông tin-Truyền thông:

SỰ CỐ TRUYỀN HÌNH INTERNET
PHẢI ĐƯỢC KHẮC PHỤC TRONG 72 GIỜ

Ngày 30/07/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Thông tư số 08/2014/TT-BTTTT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định” (dịch vụ đa phương tiện như truyền hình, video, audio, văn bản, đồ họa, số liệu truyền tải trên các mạng viễn thông cố định dựa trên IP).

Theo đó, từ ngày 31/03/2015, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định có trách nhiệm cam kết và đảm bảo cung cấp dịch vụ theo chỉ tiêu chất lượng về kỹ thuật, tham số truyền dẫn và chỉ tiêu chất lượng phục vụ theo Quy chế này.

Đáng chú ý là một số yêu cầu như: Độ khả dụng của dịch vụ phải lớn hơn hoặc

 

bằng 99,5%; thời gian thiết lập dịch vụ tối đa là 03 ngày kể từ thời điểm nhận được phiếu yêu cầu của khách hàng; trường hợp không thể ký hợp đồng, doanh nghiệp phải có văn bản nêu rõ lý do; ít nhất 90% số lần mất dịch vụ được khắc phục trong 36 giờ hoặc 72 giờ (đối với thị trấn, xã, làng)... Khi nhận được khiếu nại, doanh nghiệp có trách nhiệm hồi âm bằng văn bản trong thời hạn 48 giờ; đồng thời, phải đảm bảo thời gian cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng bằng nhân công qua điện thoại là 24 giờ trong ngày, trong đó tỷ lệ cuộc gọi tới dịch vụ hỗ trợ khách hàng chiếm mạch thành công và nhận được tín hiệu trả lời trong vòng 60 giây ≥ 80%.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/03/2015.
 


QUY CHUẨN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TIN NHẮN NGẮN

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Thông tư số 07/2014/TT-BTTTT ngày 25/07/2014 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất”, tạo cơ sở để người sử dụng dịch vụ giám sát chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

Theo Quy chuẩn này, tỷ lệ giữa số lần truy nhập thành công dịch vụ tin nhắn trên tổng số lần truy cập dịch vụ tin nhắn (tỷ lệ truy nhập thành công) và tỷ lệ gửi nhận tin nhắn thành công phải lần lượt lớn hơn hoặc bằng 95% và 92%; trung bình cộng

 

 

các khoảng thời gian trễ truy nhập thành công dịch vụ tin nhắn phải nhỏ hơn hoặc bằng 05 giây; trong đó, tin nhắn ngắn là tin nhắn có kích thước không quá 160 ký tự 7-bit.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất có trách nhiệm đảm bảo các chất lượng dịch vụ nêu trên; thực hiện các quy định về công bố hợp quy và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2015.
 

Ü An ninh trật tự:

CHUNG CƯ TỪ 5 TẦNG PHẢI CÓ
THIẾT KẾ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

Ngày 31/07/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định này là quy định về Danh mục dự án, công trình phải được cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy. Trong đó có: Nhà chung cư cao 05 tầng trở lên; nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000m3 trở lên; chợ kiên cố cấp huyện; trung tâm thương mại, siêu thị có tổng diện tích gian hàng từ 300m2 hoặc có khối tích từ 1.000m3; gara ô tô có sức chứa từ 05 chỗ; bệnh viện cấp huyện trở lên; nhà điều dưỡng và các cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh khác có quy mô từ 21 giường trở lên…

 

 

Bên cạnh đó, Nghị định cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới. Cụ thể, phương tiện giao thông cơ giới từ 04 chỗ ngồi trở lên, phương tiện vận chuyển chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ phải có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn; người điều khiển các phương tiện này phải được học tập kiến thức về phòng cháy, chữa cháy trong quá trình đào tạo cấp Giấy phép điều khiển phương tiện; riêng người điều khiển phương tiện có phụ cấp trách nhiệm hoặc người làm việc, phục vụ trên phương tiện giao thông cơ giới từ 30 chỗ ngồi trở lên hoặc trên phương tiện chuyên vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ phải có Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2014.
 

Ü Chính sách kinh tế-xã hội:

TĂNG THUẾ SUẤT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
ĐỐI VỚI THUỐC LÁ, BIA

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị quyết số 56/NQ-CP do Chính phủ ban hành ngày 04/08/2014 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 07 năm 2014.

Cụ thể, trong kết luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Chính phủ yêu cầu điều chỉnh tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá, bia nhưng phải theo lộ trình phù hợp với tình hình thực tế và chưa đưa mặt hàng nước ngọt có ga không cồn vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, để vừa góp phần bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng, vừa tạo thuận lợi cho sản xuất trong nước.

Đồng thời, Chính phủ cũng thống nhất nhiều nội dung quan trọng khác, trong đó 
 

 

có việc chấp thuận kéo dài thời gian công tác đối với các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học… đến tuổi nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ 01/07/2014 đến hết 31/03/2015 nhưng có sức khỏe và nguyện vọng được tiếp tục công tác.

Ngoài ra, để thể hiện sự cam kết của Chính phủ trong việc tạo môi trường đầu tư thuận lợi, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư nước ngoài, qua đó thu hút mạnh mẽ các dòng vốn đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới, Chính phủ đồng ý cho phép Công ty tài chính quốc tế tiếp tục cử người đại diện phần vốn góp tham gia Hội đồng quản trị của Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (ViettinBank).
 

Ü Công nghiệp:

MIỄN CẤP PHÉP KHI MUA DƯỚI 5KG
TIỀN CHẤT THUỐC NỔ/NĂM ĐỂ THỬ NGHIỆM

Đây là nội dung quy định tại Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/09/2014.

Theo quy định tại Nghị định này, tổ chức mua, bán, xuất khẩu hoặc nhập khẩu tiền chất thuốc nổ phục vụ cho nghiên cứu khoa học, thử nghiệm với khối lượng nhỏ hơn 05 kg/năm sẽ được miễn trừ cấp Giấy phép kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối với tổ chức nhập khẩu tiền chất thuốc nổ để sử dụng trực tiếp cho sản xuất, nghiên cứu, thử nghiệm, Nghị định nhấn mạnh, ngoài việc phải có Giấy phép nhập khẩu, còn phải đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất - kỹ thuật; đảm bảo an toàn hóa chất và nhân lực như: Có chứng từ hợp pháp chứng minh rõ nguồn gốc nơi sản xuất, nơi nhập khẩu hoặc nơi cung cấp loại tiền chất thuốc nổ kinh doanh; có kho chứa hoặc hợp đồng thuê kho chứa; người trực tiếp quản lý, điều hành và công nhân, người phục vụ liên quan phải được đào tạo, huấn luyện về kỹ thuật
 

 

an toàn hóa chất... mới được miễn trừ cấp Giấy phép kinh doanh.

Cũng theo Nghị định này, tổ chức, cá nhân kinh doanh tiền chất thuốc nổ phải mở sổ riêng theo dõi số lượng tiền chất thuốc nổ kinh doanh, nhập, xuất khẩu, tồn kho và thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ theo các quy định hiện hành; mọi trường hợp mua bán tiền chất thuốc nổ không có hóa đơn, chứng từ đều bị coi là kinh doanh trái phép và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, các thông tin, danh sách khách hàng và hồ sơ về tiền chất thuốc nổ phải được lưu giữ trong thời hạn ít nhất 05 năm, kể cả khi tổ chức không tiếp tục hoạt động liên quan đến tiền chất thuốc nổ.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng quyết định trang bị vũ khí cho lực lượng kiểm ngư. Theo đó, kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư được trang bị súng ngắn, súng tiểu liên và đạn sử dụng cho các loại súng này; súng trung liên, súng đại liên, súng 14,5mm và đạn dùng cho các loại súng này được trang bị cho tàu kiểm ngư. Việc quản lý, sử dụng các vũ khí này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
 

Ü Nông nghiệp-Lâm nghiệp:


KINH DOANH TÔM CHỨA TẠP CHẤT CÓ THỂ BỊ TỘI HÌNH SỰ

Ngày 01/08/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có chứa tạp chất, yêu cầu Bộ Công an phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và các đơn vị liên quan nghiên cứu hành vi tổ chức, tham gia đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất để xem xét, bổ sung tội danh mới trong Bộ luật Hình sự.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển, đặc biệt là các tỉnh trọng điểm như Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang được yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định đối với các cơ sở nuôi trồng, khai thác, thu gom, sơ chế, bảo quản, vận chuyển, chế biến, kinh doanh thủy sản, nhằm ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất; tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn

 

thực phẩm có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với cơ sở tái phạm; thông báo công khai các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời, phát động quần chúng nhân dân lên án, tố giác các hành vi gian lận đưa tạp chất vào tôm và sử dụng tôm có chứa tạp chất để chế biến...

Đối với Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh, cần phải vận động các doanh nghiệp, cơ sở nuôi trồng, khai thác, thu gom, sơ chế, bảo quản, vận chuyển... thủy sản tự nguyện cam kết không đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu, không sản xuất, kinh doanh tôm, các sản phẩm tôm có chứa tạp chất và thông báo công khai danh sách các cơ sở, doanh nghiệp cam kết.
 


NGHIÊM CẤM SỬ DỤNG XUNG ĐIỆN ĐỂ KHAI THÁC THỦY SẢN

Trước tình trang sử dụng xung điện khai thác thủy sản vẫn còn tiếp diễn, đặc biệt tại một số thủy vực hồ tự nhiên, hồ chứa thủy điện; sông, suối vùng nội đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản… Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/07/2014 tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới.

Tại Chỉ thị này, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ sử dụng chất nổ, xung điện, các ngư cụ bị cấm sử dụng trong khai thác thủy sản; trước mắt tập trung
 

 

thanh tra, kiểm tra tại các tỉnh nội đồng và vùng ven biển; quy hoạch, xác định vùng cấm, thời gian và ngư cụ bị cấm trong khai thác thủy sản; thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản, hàng năm thả bổ sung giống ra các thủy vực ngoài tự nhiên…

Riêng UBND các tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung ương phải tiến hành rà soát, bổ sung và lập quy hoạch khai thác, sử dụng nguồn lợi thủy sản; xây dựng các khu bảo tồn biển, bảo tồn vùng nước nội địa; xây dựng và hình thành các mô hình quản lý nguồn lợi thủy sản dựa vào cộng đồng do địa phương quản lý.

 

Ü Tư pháp-Hộ tịch:

DỰ KIẾN BAN HÀNH LUẬT
TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Theo Nghị quyết số 53/NQ-CP  của Chính phủ ngày 29/07/2014 về phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 07 năm 2014, có 05 dự án Luật mới đang được Chính phủ xem xét, gồm: Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán; Luật Dân số. Ngoài ra, còn có Nghị quyết của Quốc hội về việc Việt Nam tham gia các hoạt động gìn gữ hòa bình của Liên hợp quốc; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2012/NĐ-CP về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Trong Luật Tổ chức Chính phủ, Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp quy định rõ nguyên tắc Chính phủ phải chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả đối với tài sản thuộc sở hữu toàn dân, trong đó có tài sản của Nhà nước đầu tư vào
 

 

doanh nghiệp; cụ thể hóa nhiệm vụ của Thủ tướng là lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hành chính từ Trung ương đến địa phương; xác định lại tên gọi một số chức danh thành viên Chính phủ…

Với Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Bộ Tư pháp phải xây dựng 02 phương án tổ chức chính quyền địa phương tại đô thị để tiếp tục thảo luận, lấy ý kiến: Một phương án theo hướng quận, phường không tổ chức Hội đồng nhân dân, chỉ UBND là cơ quan thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn; phương án còn lại là giữ nguyên như hiện nay… Riêng phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm các chức danh của UBND cấp tỉnh, Chính phủ chủ trương giữ nguyên theo quy định của Hiến pháp, không mở rộng các chức danh khác.
 


ĐẾN NĂM 2023, HOÀN THIỆN BỘ PHÁP ĐIỂN

Trên quan điểm xác định việc xây dựng Bộ Pháp điển phải đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế và thực trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nước ta hiện nay; đồng thời ưu tiên pháp điển các chủ đề thuộc các lĩnh vực có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tương đối ổn định, nội dung liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp, góp phần tạo thuận lợi trong việc tra cứu, áp dụng pháp luật..., ngày 29/07/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1267/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển.

Bộ pháp điển được xây dựng trong 03 giai đoạn từ năm 2014 và hoàn thành trong năm 2023. Trong đó, ở giai đoạn 1 (từ năm 2014 - 2017), dự tính sẽ thực hiện pháp điển xong 08 chủ đề, bao gồm: Dân tộc; Hành chính tư pháp; Ngân hàng, tiền tệ; Tài chính; Thống kê; Tôn giáo, tín ngưỡng; Tương trợ tư pháp; Văn thư, lưu trữ. 37 chủ đề còn lại được thực hiện trong 02 giai đoạn, từ năm 2018 - 2020 (27 chủ đề) và giai đoạn từ năm 2021 - 2023 (10 chủ đề).

Cũng theo Đề án này, định kỳ hàng quý, Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổ chức
 

 

tọa đàm về chuyên môn, nghiệp vụ pháp điển nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho người thực hiện pháp điển; đồng thời trong các năm 2015, 2016, phải tổ chức 01 - 02 đoàn công tác bằng kinh phí ngân sách Nhà nước để nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm xây dựng, quản lý, duy trì Bộ pháp điển tại những nước có nhiều kinh nghiệm, đã thực hiện thành công việc pháp điển.

Đặc biệt, trong quý III năm 2015, Bộ Tư pháp phải hoàn thành Trang thông tin điện tử pháp điển; đến quý IV cùng năm, hoàn thiện phần mềm pháp điển dùng chung để thực hiện pháp điển tại các cơ quan; phần mềm phải đảm bảo tính bảo mật, an toàn an ninh thông tin, ngăn chặn hiệu quả các truy cập trái phép làm sai lệch thông tin và dễ triển khai, sử dụng, phù hợp với xu hướng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Ü Thi đua- Khen thưởng-Kỷ luật:


ĐẠT GIẢI KHCN, THƯỞNG ĐẾN 270 LẦN LƯƠNG CƠ SỞ

Theo Nghị định số 78/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/07/2014 quy định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ (KHCN), mức tiền thưởng dành cho tác giả công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh tương đương 270 lần mức lương cơ sở tính tại thời điểm quyết định tặng giải thưởng; tác giả công trình được tặng Giải thưởng Nhà nước về KHCN được nhận số tiền thưởng tương đương 170 lần mức lương cơ sở. Ngoài ra, các tác giả còn được tham dự Lễ trao giải thưởng và hưởng các quyền lợi khác có liên quan đến giải thưởng.

Nghị định cũng quy định, công trình KHCN đề nghị xét thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước phải có hồ sơ hợp lệ; được công bố và ứng dụng tại Việt Nam. Trong đó, thời gian công trình được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất là 03 năm hoặc công trình được ứng dụng đổi mới sáng tạo

 

có hiệu quả ít nhất 01 năm tính đến thời điểm cơ quan chủ trì tổ chức xét tặng giải thưởng nhận hồ sơ công trình đề nghị xét tặng. Đồng thời, tính đến thời điểm xét tặng giải thưởng, tác giả công trình không được có các hành vi như: Lợi dụng hoạt động KHCN để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, cá nhân; xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chiếm đoạt, chuyển nhượng, chuyển giao bất hợp pháp kết quả KHCN; lừa dối, giả mạo trong hoạt động KHCN…

Ngoài ra, các công trình KHCN được trao thưởng phải còn là những công trình đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao về KHCN; có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển nền kinh tế quốc dân…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2014.

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.