Số 22.2016 (785) ngày 14/06/2016

 

SỐ 22 (785) - THÁNG 06/2016

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

1

78/2016/TT-BTC

Thông tư 78/2016/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư 133/2014/TT-BTC ngày 11/09/2014 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện

 

* Bãi bỏ hàng loạt quy định về phí sử dụng đường bộ với xe máy

Trang 2

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG-PHỤ CẤP

 

2

1023/QĐ-TTg

Quyết định 1023/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020

 

* DN có lao động trẻ em được hỗ trợ cải thiện điều kiện làm việc

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

3

1013/QĐ-TTg

Quyết định 1013/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP

 

* Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm

Trang 3

4

22/CT-TTg

Chỉ thị 22/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2016

 

* Tạo điều kiện cho DN xuất khẩu tiếp cận nguồn tín dụng ngoại tệ

Trang 3

XUẤT NHẬP KHẨU

 

XUẤT NHẬP KHẨU

 

5

77/2016/TTLT-BTC-BKHCN

Thông tư liên tịch 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm tra Nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

 

* Cơ chế một cửa với thủ tục kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu

Trang 3

THƯƠNG MẠI

 

THƯƠNG MẠI

 

6

04/2016/TT-BCT

Thông tư 04/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực

 

* Sửa đổi quy định về hồ sơ cấp Giấy phép phân phối rượu

Trang 4

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

7

2351/QĐ-BYT

Quyết định 2351/QĐ-BYT phê duyệt Dự án "Xây dựng và thử nghiệm Mô hình xã hội hóa cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản tại các cơ sở y tế đủ điều kiện giai đoạn 2016-2020"

 

* Thử nghiệm mô hình xã hội hóa cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

Trang 4

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

 

8

1893/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1893/QĐ-BGDĐT ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

 

* Năm học 2016 - 2017, thời gian tựu trường từ 1/8 - 25/8

Trang 4

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

9

23/2016/QĐ-TTg

Quyết định 23/2016/QĐ-TTg quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản

 

* 3 trường hợp được đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài

Trang 5

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

 

10

49/NQ-CP

Nghị quyết 49/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2016

 

* Năm 2016, không tăng phí giao thông đường bộ

Trang 5

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

 

11

05/2016/TT-BCT

Thông tư 05/2016/TT-BCT quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương

 

* Bộ Công Thương quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Trang 5

HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

 

HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

 

12

1028/QĐ-TTg

Quyết định 1028/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020

 

* Đến 2020, 80% hộ gia đình tiếp cận thông tin về giáo dục đời sống gia đình

Trang 6

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 05/2016, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS05/2016 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Thuế-Phí-Lệ phí:

BÃI BỎ HÀNG LOẠT QUY ĐỊNH
VỀ PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ VỚI XE MÁY

Tại Nghị định số 28/2016/NĐ-CP, Chính phủ quy định phí sử dụng đường bộ chỉ được thu đối với ô tô, máy kéo; rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự mà không bao gồm xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự như trước đây. Do đó, ngày 03/06/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2016/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/09/2014 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện với nội dung bãi bỏ hàng loạt quy định về phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô.

 

 

Trong đó, bỏ quy định xe mô tô của lực lượng công an, quốc phòng; xe mô tô của chủ phương tiện thuộc hộ nghèo được miễn phí sử dụng đường bộ; quy định hướng dẫn khai, nộp phí đối với xe mô tô; quy định về biên lai thu phí đối với xe mô tô; quy định về việc quản lý và sử dụng phí thu được từ xe mô tô; quy định về trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc xây dựng mức thu, phương án thu phí sử dụng đường bộ với xe mô tô và trách nhiệm của Sở Tài chính, Quỹ bảo trì đường bộ trong việc tổng hợp số phí sử dụng đường bộ với xe mô tô…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/06/2016.
 

Ü Lao động-Tiền lương-Phụ cấp:

DN CÓ LAO ĐỘNG TRẺ EM
ĐƯỢC HỖ TRỢ CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

Nhằm nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các tổ chức liên quan, người sử dụng lao động… về lao động trẻ em; 100% trẻ em lao động trái quy định sẽ được hỗ trợ, can thiệp kịp thời khi được phát hiện, ngày 07/06/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1023/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 - 2020.

Chương trình áp dụng với trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật; cha mẹ, người sử dụng lao động tại các làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu vực kinh tế phi chính thức trên phạm vi toàn quốc với các nội dung về nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em các cấp; thí điểm mô hình hỗ trợ, can thiệp để giảm thiểu lao động trẻ em…
 

 

Cụ thể như: Hỗ trợ trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật thông qua các chính sách hỗ trợ giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giới thiệu việc làm phù hợp; Trợ giúp gia đình có trẻ em tham gia lao động, trẻ em có nguy cơ và trẻ em lao động trái với quy định của pháp luật về kiến thức, kỹ năng, tay nghề; Hỗ trợ người sử dụng lao động tại các làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu vực kinh tế phi chính thức có trẻ em học nghề và tham gia lao động cải thiện điều kiện làm việc phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, đặc điểm thể chất và tâm lý của trẻ em…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


 

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:


LÃI SUẤT CHO VAY MUA NHÀ Ở XÃ HỘI LÀ 4,8%/NĂM

Ngày 06/06/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1013/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong đó, lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng đầu tư phát triển nhà ở thương mại; nhà ở xã hội và người thuê, thuê mua,
 

 

mua nhà ở xã hội được ấn định là 4,8%/năm (0,4%/tháng); lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2016; áp dụng cho tất cả các khoản vay còn dư nợ trong năm 2016.

 

TẠO ĐIỀU KIỆN CHO DN XUẤT KHẨU TIẾP CẬN
NGUỒN TÍN DỤNG NGOẠI TỆ

Nhằm chủ động ứng phó với việc giảm thu và nhu cầu chi ngân sách Nhà nước phát sinh, đảm bảo điều hành nhiệm vụ thu, chi và giữ vững cân đối ngân sách Nhà nước, ngày 03/06/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2016, đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nâng cao chất lượng tín dụng; tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu tiếp cận nguồn tín dụng ngoại tệ.

Bộ Tài chính được yêu cầu thực hiện nhất quán chủ trương quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đối với các mặt hàng quan trọng, thiết yếu như điện, khí, than bán cho sản xuất điện, xăng dầu, sữa, dịch vụ công… phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2016; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá; công khai thông tin về giá,

 

 

điều hành giá để tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời, tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu số nợ thuế đến ngày 31/12/2016 không quá 5% so với số thực thu ngân sách Nhà nước năm 2016; tăng cường kiểm tra sau thông quan; giám sát đối với hàng tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, hàng hóa ra, vào các khu chế xuất, kho ngoại quan.

Về việc điều hành chi ngân sách Nhà nước, Thủ tướng nhấn mạnh, phải chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, thực hiện công khai minh bạch hơn tình hình sử dụng ngân sách ở các cấp, các đơn vị thụ hưởng ngân sách. Trước mắt, điều hành sử dụng trong phạm vi 50% nguồn dự phòng ngân sách Trung ương đã bố trí trong dự toán để xử lý các nhiệm vụ cấp bách phát sinh như phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, quốc phòng, an ninh…; tạm giữ lại 50% để chủ động xử lý khi nguồn thu ngân sách Trung ương giảm lớn…
 

Ü Xuất nhập khẩu:

CƠ CHẾ MỘT CỬA VỚI THỦ TỤC
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG NHẬP KHẨU

Ngày 03/06/2016, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư liên tịch số 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm tra Nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, Cổng thông tin một cửa quốc gia có chức năng tiếp nhận chứng từ điện tử và các thông tin liên quan, xác thực chữ ký số của người khai và các cơ quan xử lý; chuyển chứng từ điện tử, thông tin khác của người khai đến cơ quan xử lý, tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định do doanh nghiệp, người khai lựa chọn, đồng thời lưu trữ thông tin từ người khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia nhằm mục đích tra cứu, thống kê; tiếp nhận thông báo từ các cơ quan xử lý; trả chứng từ điện tử cho người khai…
 

 

Cổng thông tin một cửa quốc gia tiếp nhận thông tin khai điện tử trong thời gian 24 giờ của một ngày và 07 ngày mỗi tuần. Để thực hiện thủ tục hành chính, người khai tạo lập hồ sơ hành chính một cửa điện tử trực tiếp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc tạo lập hồ sơ theo chuẩn dữ liệu với các tiêu chí, định dạng, biểu mẫu theo quy định và gửi tới Cổng thông tin điện tử quốc gia. Đồng thời, phải tuân thủ các quy định về chữ ký số, thuế, phí, lệ phí; lưu giữ chứng từ hành chính một cửa; cung cấp các chứng từ điện tử và/hoặc chứng từ giấy có liên quan đến hàng hóa xuất, nhập khẩu, quá cảnh… để phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/06/2016.

 

Ü Thương mại:

SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ
HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU

Thông tư số 04/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hóa chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện tử được Bộ Công Thương ban hành ngày 06/06/2016.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư này là sửa đổi quy định về hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu. Cụ thể, trong hồ sơ đề nghị, không cần phải nêu nội dung về kết quả hoạt động kinh doanh của 03 năm trước đó, kèm theo bảng kê chi tiết danh sách và bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán với mỗi tổ chức, cá nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp phân
 

 

phối sản phẩm rượu khác, các khoản thuế phải nộp như trước đây; mà chỉ cần cung cấp bản thuyết minh hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối.

Đồng thời, trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu, bản sao Giấy chứng nhận công bố hợp quy hoặc Giấy chứng nhận tiêu chuẩn các loại sản phẩm rượu của doanh nghiệp dự kiến kinh doanh quy định trước đây được thay bằng bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc bản sao Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/07/2016.
 

Ü Y tế-Sức khỏe:

THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH XÃ HỘI HÓA
CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Ngày 07/06/2016, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 2351/QĐ-BYT phê duyệt Dự án “Xây dựng và thử nghiệm mô hình xã hội hóa cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản tại các cơ sở y tế đủ điều kiện giai đoạn 2016 - 2020”.

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2016 - 2017, sẽ triển khai thử nghiệm mô hình xã hội hóa cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản có chất lượng tại 100 cơ sở y tế có đủ điều kiện của 04 tỉnh; xây dựng và hoàn thiện cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý cơ sở cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản có chất lượng. Giai đoạn từ năm 2018 - 2020, đánh giá và triển khai mở rộng mô hình tại các cơ sở y tế đủ điều kiện của các tỉnh, bảo đảm mỗi cơ sở cung cấp được ít nhất 05 dịch vụ có chất lượng, đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa, sự công bằng và phát triển bền vững của chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình. Từ
 

 

sau năm 2020, các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập tham gia cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản có chất lượng theo cơ chế thị trường, các chuẩn hóa của hệ thống y tế và sự quản lý Nhà nước theo quy định.

Các cơ sở y tế tham gia cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản có chất lượng có trách nhiệm công khai các loại dịch vụ được cung cấp tại cơ sở, khuyến khích việc cung cấp dịch vụ trọn gói; mua, bán các phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản theo phân khúc thị trường xã hội hóa để làm dịch vụ hoặc kinh doanh; thực hiện các hoạt động giao tiếp, tư vấn, dịch vụ kỹ thuật, chăm sóc cho khách hàng…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Ü Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

NĂM HỌC 2016 - 2017,
THỜI GIAN TỰU TRƯỜNG TỪ 1/8 - 25/8

Đây là nội dung quy định tại Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Cụ thể, năm học 2016 - 2017, các trường mầm non, phổ thông tựu trường sớm nhất vào ngày 01/08/2016, muộn nhất vào ngày 25/08/2016; tổ chức khai giảng vào ngày 05/09/2016 và kết thúc năm học trước ngày 31/05/2017. Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/06/2017; hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông

 

 

năm học 2017 - 2018 trước ngày 31/07/2017.

Về thời gian năm học, Bộ trưởng quy định, thời gian thực học ít nhất là 35 tuần đối với cấp mầm non và tiểu học; 37 tuần với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông; 32 tuần đối với giáo dục thường xuyên. Trong năm học này, học sinh được nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 07 ngày; thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 tháng, có thể bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Ü Văn hóa-Thể thao-Du lịch:

3 TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC ĐƯA
BẢO VẬT QUỐC GIA RA NƯỚC NGOÀI

Ngày 07/06/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản.

Trong đó, đáng chú ý là quy định về 03 trường hợp được đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài, bao gồm: Phục vụ hoạt động đối ngoại của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội; Thực hiện chương trình hợp tác quốc tế để giới thiệu, quảng bá lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam có quy mô và ý nghĩa đặc biệt cấp quốc gia, Bộ, ngành, địa phương; Thực hiện kế

 

 

hoạch hợp tác quốc tế về nghiên cứu hoặc bảo quản bảo vật quốc gia.

Khi đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài phải có phương án bảo đảm an ninh, an toàn, không bị hư hại đối với bảo vật trong quá trình vận chuyển, lưu giữ tạm thời và đưa trở lại Việt Nam; bảo vật chỉ được đưa ra nước ngoài để nghiên cứu, bảo quản hoặc phục vụ hoạt động đối ngoại cấp Nhà nước và phải được xác định giá trị bằng tiền để làm cơ sở cho việc mua bảo hiểm. Đặc biệt, sẽ miễn kiểm tra thực tế đối với bảo vật khi giải quyết thủ tục hải quan tại cửa khẩu.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/07/2016.
 

Ü Chính sách:


NĂM 2016, KHÔNG TĂNG PHÍ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Tại Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 07/06/2016 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 05/2016, Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ điều hành học phí bám sát theo nguyên tắc thị trường, tránh điều chỉnh học phí cùng thời điểm với giá dịch vụ y tế trong năm 2016 để hạn chế tác động đột biến đến giá tiêu dùng; tương tự, việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế cũng phải phù hợp, tránh điều chỉnh vào cùng thời điểm tại 63 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, sẽ không tăng phí giao thông đường bộ trong năm 2016…

Đồng thời, phải thực hiện cắt giảm các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, loại bỏ các giấy phép con bất hợp lý, không đặt ra các quy định mới gây khó khăn

 

 

cho hoạt động đầu tư, kinh doanh; đơn giản hóa khâu tiền kiểm, tăng cường hậu kiểm, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo động lực cho phát triển.

Bộ Công Thương được yêu cầu xây dựng các kịch bản điều hành giá xăng dầu theo biến động của giá xăng dầu thế giới; chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tăng cường thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, giữ ổn định giá bán lẻ điện năng trong năm 2016; không thành lập Quỹ bình ổn giá điện; chủ động xây dựng phương án điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường với lộ trình phù hợp; trước mắt cho phép bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 100.000 tấn đường để ổn định thị trường…
 

Ü Hành chính:

BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VỀ
CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tại Thông tư số 05/2016/TT-BCT ngày 06/06/2016 quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương; Bộ Công Thương khẳng định sẽ thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 100% thủ tục hành chính cấp Trung ương; đảm bảo nâng cấp dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 lên mức độ 4 đối với một số thủ tục hành chính cấp Trung ương tùy thuộc vào tính khả thi và hạ tầng công nghệ thông tin…

Theo Thông tư này, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Công Thương có quyền đề nghị cấp tài khoản thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương tại địa chỉ http://www.moit.gov.vn. Những thông tin cơ bản để tổ chức, cá nhân đề nghị cấp tài khoản bao gồm: Tên doanh nghiệp, mã số thuế, thư điện tử, bản chụp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp…
 

 

Trong 01 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức, cá nhân cung cấp đầy đủ thông tin, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin phối hợp với đơn vị liên quan có trách nhiệm phê duyệt và cấp tài khoản thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức, cá nhân.

Trường hợp tổ chức, cá nhân đăng nhập vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến quá 10 lần mà không thành công thì hệ thống sẽ tự động tạm dừng tài khoản của tổ chức, cá nhân đó. Đặc biệt, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện có hành vi gây ảnh hưởng tới sự ổn định của hệ thống, đơn vị chủ trì vận hành hệ thống có quyền tạm dừng tài khoản của tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/07/2016.

 

Ü Hôn nhân gia đình:

ĐẾN 2020, 80% HỘ GIA ĐÌNH TIẾP CẬN THÔNG TIN
VỀ GIÁO DỤC ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

Ngày 08/06/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1028/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020; trong đó đề ra mục tiêu đến thời điểm này, có 80% hộ gia đình trở lên được tiếp cận thông tin về giáo dục đời sống gia đình; 80% học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục; trên 50% thanh niên khu vực nông thôn, miền núi và vùng sâu, vùng xa; 80% cán bộ, công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình…

Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình bao gồm: Nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục và các thành viên gia đình về tầm quan trọng của gia đình và nội dung giáo dục đời sống gia đình thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông; Nâng cao năng lực và trách nhiệm quản lý Nhà nước về công tác giáo dục đời sống gia đình thông qua

 

việc xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phát triển giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 gắn với các thiết chế văn hóa cơ sở…

Chương trình sẽ bao gồm các hoạt động chính như: Xây dựng, ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn về nội dung giáo dục đời sống gia đình; Tổ chức các lớp đào tạo, hướng dẫn, tập huấn nâng cao năng lực về giáo dục đời sống gia đình cho đội ngũ báo cáo viên ở cấp quốc gia, tỉnh, thành phố; quận, huyện và xã, phường; Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình và giáo dục đời sống gia đình…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.