Số 19.2012 (580) ngày 22/05/2012

 

SỐ 19 (580) - THÁNG 05/2012

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong s này:

CHÍNH PHỦ

 

1

44/2012/NĐ-CP

Nghị định 44/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168/1999/NĐ-CP ngày 29/11/1999 của Chính phủ...

 

* Ban Chỉ huy quân sự xã được cấp đăng ký phương tiện trước khi lưu hành

Trang 2

2

14/CT-TTg

Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

* Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp

Trang 2

3

13/CT-TTg

Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

 

* Chiến lược phát triển thanh niên đến năm 2020

Trang 2

4

43/2012/NĐ-CP

Nghị định 43/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ...

 

* Sửa quy định mua hàng dự trữ quốc gia

Trang 3

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

5

1866/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1866/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông...

 

* Học sinh tựu trường sớm nhất vào 01/08/2012

Trang 3

6

17/2012/TT-BGDĐT

Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm

 

* Cấm dạy thêm đối với học sinh tiểu học

Trang 3

BỘ TÀI CHÍNH

 

 

 

7

77/2012/TT-BTC

Thông tư 77/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh...

 

* Tăng phí thẩm định điều kiện kinh doanh thương mại lên 1,2 triệu đồng

Trang 3

8

74/2012/TT-BTC

Thông tư 74/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung...

 

* Hướng dẫn nguồn chi lương mới

Trang 4

9

73/2012/TT-BTC

Thông tư 73/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 76/2004/TT-BTC ngày 29/07/2004 của Bộ Tài chính...

 

* Tăng 50.000 đồng lệ phí cấp mới biển số xe máy chuyên dùng

Trang 4

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

 

 

10

11/2012/TT-BLĐTBXH

Thông tư 11/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bổ sung Danh mục nghề vào Bảng danh mục nghề đào tạo...

 

* Bổ sung danh mục 17 nghề đào tạo trung cấp

Trang 4

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 04/2012, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS04/2012 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ ĐƯỢC CẤP ĐĂNG KÝ
PHƯƠNG TIỆN TRƯỚC KHI LƯU HÀNH

Chính phủ vừa ra Nghị định số 44/2012/NĐ-CP ngày 18/05/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29/11/1999 quy định danh mục và chế độ, thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội.

Một trong những nội dung quan trọng được sửa đổi lần này là việc thực hiện đăng ký phương tiện trước khi lưu hành được thực hiện trực tiếp tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và cấp huyện thay vì chỉ đăng ký tại cấp huyện như quy định trước đây.

Cụ thể, các phương tiện vận tải cơ giới và phương tiện chuyên dùng đường bộ,

 

đường thủy; các phương tiện xếp dỡ hàng hóa và các loại xe máy xây dựng cầu đường, xây dựng công trình mà chủ phương tiện là cá nhân thì tiến hành đăng ký trực tiếp tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; chủ phương tiện kỹ thuật là cơ quan, tổ chức thì đăng ký trực tiếp và báo cáo kết quả thực hiện với Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

Thời gian đăng ký phương tiện lần đầu cũng được quy định thống nhất vào tháng 04 hàng năm, theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự (quy định trước đây là 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận sở hữu phương tiện)...

Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/07/2012.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO PHỨC TẠP

Ngày 18/05/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong Chỉ thị này, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương cần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; coi công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên; gắn với công tác chống tham nhũng, cải cách hành chính và chỉnh đốn, xây dựng Đảng.

Người có thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo phải nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, xác định rõ nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo để có biện pháp chấn chỉnh những yếu kém trong quản lý Nhà nước, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm. Đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, nhạy cảm, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm và các cơ quan chức năng có ý kiến khác nhau thì Chủ tịch UBND tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo giải quyết.

Thủ tướng cũng đặc biệt nhấn mạnh, trong quản lý đất đai, phải chú trọng, làm tốt

 

công tác lập, xét duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải dân chủ, công khai, đúng chính sách pháp luật, sát với thực tế, nhất là các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thuận và tự giác chấp hành. Trường hợp buộc phải cưỡng chế thì cần có phương án chặt chẽ, đúng pháp luật, bảo đảm tuyệt đối an toàn; không sử dụng vũ khí và lực lượng quân đội trong việc tổ chức cưỡng chế.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan rà soát, thống kê những vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, có kế hoạch cụ thể, tập trung giải quyết dứt điểm. Công khai nội dung, quá trình và kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cao bằng các hình thức phù hợp, kể cả trên các phương tiện thông tin đại chúng...
 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN ĐẾN 2020

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 18/05/2012.

Tại Chỉ thị này, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương cần tập trung chỉ đạo xây dựng Chương trình phát triển thanh niên của Bộ, ngành, địa phương mình bám sát mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên; kết hợp, lồng ghép Chương trình này với triển khai thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội 05 năm và hàng năm của từng Bộ, ngành và địa phương.

 

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Chiến lược phát triển thanh niên nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các ngành, các cấp từ Trung ương đến cơ sở, trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và nhân dân về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu và ý nghĩa Chiến lược; vị trí, vai trò trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương trong việc tổ chức Chiến lược.

Thủ tướng cũng yêu cầu, từ năm 2013 trở đi, định kỳ vào Tháng Thanh niên hàng năm, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm đối thoại với thanh niên để nắm bắt tình hình và giải quyết những vấn đề đặt ra đối với thanh niên...

SỬA QUY ĐỊNH MUA HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA

Ngày 17/05/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia.

Căn cứ vào giá tối đa, tối thiểu do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định, Thủ trưởng Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia quyết định mức giá mua, bán cụ thể theo quy định hiện hành, sát với giá thị trường tại từng thời điểm và từng địa bàn thuộc phạm vi quản lý; đồng thời báo cáo Bộ Tài chính.

Nếu như trước đây chưa có quy định về giá mua, giá bán những mặt hàng thuộc thẩm quyền quản lý về giá của Sở Tài chính địa phương thì Nghị định mới quy định thêm, trong trường hợp này, Thủ tưởng Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc

 

gia chỉ đạo lấy ý kiến tham khảo của Sở Tài chính trên địa bàn có mua, bán hàng dự trữ quốc gia trước khi quyết định.

Hàng dự trữ quốc gia phải được cất giữ đúng địa điểm quy định, bảo quản theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc yêu cầu kỹ thuật bảo quản tạm thời; phải có đủ hồ sơ ghi rõ số lượng, chất lượng, giá trị và các diễn biến trong quá trình nhập, xuất, bảo quản. Không được thay đổi địa điểm để hàng và các yêu cầu kỹ thuật bảo quản khi chưa được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền... 

Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2012.
 

HỌC SINH TỰU TRƯỜNG SỚM NHẤT VÀO 01/08/2012

Ngày 17/05/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1866/QĐ-BGDĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, thời gian tựu trường năm học 2012 - 2013 áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc sớm nhất vào ngày 01/08/2012 và muộn nhất vào ngày 28/08/2012; thời gian kết thúc năm học trước ngày 31/05/2013. Thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012 - 2013 và thời gian thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 vẫn giữ

 

nguyên, cụ thể, lần lượt vào các ngày 02, 03, 04/06/2013 và ngày 10, 11/01/2013.

Thẩm quyền ban hành kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng cho địa phương và thời gian nghỉ học, thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt thuộc Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/05/2012.

CẤM DẠY THÊM ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC

Kể từ ngày 01/07/2012, hàng loạt các quy định mới về dạy thêm, học thêm sẽ chính thức được áp dụng như: cấm dạy thêm đối với học sinh tiểu học; cấm giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường... là các nội dung vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ban hành ngày 16/05/2012.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu, không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 02 buổi/ngày; cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.

Hoạt động dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của người học. Đối tượng học thêm là học sinh có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được gia đình đồng ý; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm.

 

Không cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá; không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo các lớp học chính khóa; học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương nhau; khi xếp học sinh vào các lớp dạy thêm, học thêm phải căn cứ vào học lực của học sinh.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm phải thực hiện cam kết với UBND xã nơi đặt điểm dạy thêm, học thêm thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường; công khai tại địa điểm tổ chức dạy thêm trước và trong khi thực hiện dạy thêm: Giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; Danh sách người dạy thêm; Thời khóa biểu dạy thêm, học thêm; Mức thu tiền học thêm...

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2012 và thay thế Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 

TĂNG PHÍ THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN KINH DOANH
THƯƠNG MẠI LÊN 1,2 TRIỆU ĐỒNG

Ngày 16/05/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 77/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá.

Cụ thể, tại khu vực thành phố trực thuộc Trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, mức thu phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại là 1,2 triệu đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định (thay vì mức 300.000 đồng như quy định trước đây); mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại, Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá là 200.000 đồng/giấy/lần cấp (tăng 150.000 đồng so với quy định cũ). Tại các khu

 

vực khác, mức thu các loại phí trên bằng 50% mức thu tương ứng tại khu vực thành phố.

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại, lệ phí cấp Giấp phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá thuộc ngân sách Nhà nước. Cơ quan thu lệ phí phải nộp đầy đủ, kịp thời số lệ phí thu được vào ngân sách Nhà nước. Trong trường hợp uỷ quyền thu thì tổ chức được uỷ quyền thu lệ phí được để lại 50% trong tổng số tiền lệ phí thu được để trang trải chi phí cho việc thu lệ phí, phần còn lại 50% phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2012 và thay thế Thông tư số 72/TT-LB ngày 08/11/1996 của Liên bộ Tài chính - Thương mại.
 

HƯỚNG DẪN NGUỒN CHI LƯƠNG MỚI

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 74/2012/TT-BTC ngày 14/05/2012, hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, chế độ phụ cấp công vụ và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2012 theo các Nghị định số 31/2012/NĐ-CP, số 34/2012/NĐ-CP và số 35/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Nguồn kinh phí để thực hiện cải cách tiền lương, phụ cấp công vụ và trợ cấp nêu trên đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, Đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp Nhà nước ở Trung ương: Sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2012 đã được cấp có thẩm quyền giao đối với từng cơ quan; sử dụng tối thiểu 40% (riêng ngành y tế là 35%) số thu được để lại theo chế độ năm 2012 và các nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2011 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2012 (nếu có). Không được sử dụng phần kinh phí còn lại sau khi thực hiện chế độ tiền lương mới tăng thêm này cho các mục tiêu khác.

Đối với biên chế, lao động trong các cơ quan, đơn vị đã thực hiện khoán chi mà trong quyết định cho phép khoán chi của cấp có thẩm quyền đã quy định trong thời gian khoán đơn vị tự sắp xếp trong mức khoán để đảm bảo các chế độ,

 

chính sách mới ban hành thì các cơ quan, đơn vị này phải tự đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ tiền lương mới tăng thêm trong tổng mức kinh phí đã được khoán.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngoài sử dụng các khoản 40%, 10% số tiết kiệm chi như trên, được sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất) thực hiện năm 2011 so dự toán năm 2010, dự toán năm 2012 so dự toán năm 2011; và nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2011 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2012 (nếu có).

Từ năm 2013 trở đi, kinh phí bổ sung để thực hiện tiền lương theo mức lương tối thiểu 1,05 triệu đồng/tháng (sau khi đã sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo quy định) sẽ được bố trí trong dự toán chi ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/06/2012; các chế độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01/05/2012.

TĂNG 50.000 ĐỒNG LỆ PHÍ CẤP MỚI BIỂN XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Theo quy định tại Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/05/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/07/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ, một số loại lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện thi công (xe máy chuyên dùng) tăng từ 20.000 - 50.000 đồng.

Cụ thể, lệ phí cấp mới và cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký kèm theo biển số xe máy chuyên dùng tăng từ 150.000 đồng lên 200.000 đồng/lần/phương tiện; lệ phí mỗi lần cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số hoặc đóng lại số khung,

 

số máy tăng từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng/phương tiện; lệ phí cấp giấy đăng ký kèm theo biển số tạm thời xe máy chuyên dùng là 70.000 đồng/lần/phương tiện, tăng 20.000 đồng so với quy định cũ.

Cũng theo Thông tư này, lệ phí cấp mới và cấp lại giấy phép lái xe công nghệ mới là 135.000 đồng/lần.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2012.
 

BỔ SUNG DANH MỤC 17 NGHỀ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP

Ngày 15/05/2012, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 11/2012/TT-BLĐTBXH bổ sung danh mục nghề vào Bảng danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề ban hành kèm theo Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH ngày 04/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
 

 

Danh mục bao gồm 17 nghề đào tạo thuộc trình độ trung cấp nghề và 22 nghề đào tạo thuộc trình độ cao đẳng nghề. Cụ thể như: An ninh mạng, kỹ thuật thi công lắp dựng kính xây dựng; trùng tu di tích lịch sử; sửa chữa cơ khí động lực; chế biến lâm sản; lâm nghiệp đô thị; nghiệp vụ bán hàng…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2012.

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.